Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

#15741
Anonim
Nieaktywne

Nr. 87
Brzeziny (Birkenhain), dnia 17, kwietnia 1884

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam górnik (Bergmann) Josef Vogel, zamieszkały w kolonii Brzozowice (Colonie Brzezowitz),
wyznania kalotickiego, i zgłosił, że

Caroline Vogel z domu Dramsky, jego żona, wyznania katolickiego,
zamieszkała przy zgłaszającym w jego mieszkaniu,

w Kolonii Brzozowice (Colonie Brzezowitz) dnia 15. kwietnia 1884 o godzinie 10:00 wieczorem
urodziła dziecko płci żeńskej, które otrzymało imiona Marie i Florentine.

Przeczytane, potwierdzone i niepiśmiennośco zgłaszającego
opatrzone odręcznym znakiem +++

Urzędniki stanu cywilnego

=====================

Nr. 271
Brzeziny (Birkenhain), dnia 24 czerwca 1895

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam górnik (Bergmann) Johann Vogel, wyznania katolickiego,
zamieszkały w Brzozowicach okręg gminny (Brzezowitz /:Gemeindebezirk:/)
i zgłosił, że

Caroline Vogel z domu Dramski, jego żona, wyznania katolickiego,
zamieszkała przy nim,

w Brzozowicach w jego mieszkaniu dnia 21 lipca 1895 o godzinie 9:00 wieczorem
urodziła dziecko płci męskiej, które otrzymało imiona Joseph, Vincent.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Johan Vogel

Urzędnik stanu cywilnego

==============================

Nr. 44
Brzeziny (Birkenhain), dnia 1. lutego 1897

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stani cywilnego stawił się
dziś znany nam gónik (Bergmann) Johann Vogel,
zamieszkały w Brzezowicach, okręg gminny (Brzezowitz /:Gemeindebezirk:/),
wyznania katolickiego, i zgłosił, że

Caroline Vogel z domu Dramski, jego żona, wyznania katolickiego,
zamieszkała przy nim,

w Brzezowicach w jego mieszkaniu dnia 30. stycznia 1897 o godzinie 10:00 wieczorem
urodziła dziecko płci żeńskiej, które otrzymało imię Dorothea.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Johann Vogel

Urzędnik stanu cywilnego

======================

Nr. 8
Kamień (Kamin), dnia 26. stycznia 1900

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stani cywilnego stawił się
dziś znany nam gónik (Bergmann) Johann Vogel,
zamieszkały w Brzezowicach, powiat Bytom (Beuthen),
wyznania katolickiego, i zgłosił, że

Caroline Vogel z domu Dramski, jego żona, wyznania katolickiego,
zamieszkała przy nim,

w Brzezowicach w jego mieszkaniu dnia 24. stycznia 1900 o godzinie 6:00 rano
urodziła dziewczynkę i że dziecko to otrzymało imię Albertine.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Johann Vogel

Urzędnik stanu cywilnego
Piwowar

====================================

Nr. 75
Brzeziny (Birkenhain), dnia 9. czerwca 1902

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stani cywilnego stawił się
dziś znany nam gónik (Bergmann) Johann Vogel,
zamieszkały w Brzezowicach gmina, powiat Bytom (Brzezowitz /:Gemeinde: /Kreis Beuthen),
wyznania katolickiego, i zgłosił, że

Caroline Vogel z domu Dramski, jego żona, wyznania katolickiego,
zamieszkała przy nim,

w Brzezowicach w jego mieszkaniu dnia 5. czerwca 1902 o godzinie 6:00 rano
urodziła dziewczynkę i że dziecko to otrzymało imię Anna.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Johann Vogel

Urzędnik stanu cywilnego
Piwowar