Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

#27690
Axee
Użytkownik

Witam,
akt #1.

Mizerów (Miserau), dn. 16 czerwca 1884r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś celem zawarcia związku małżeńskiego:

1. sługa/parobek Franciszek (Franz) Muras, stanu wolnego, co do osobistości znany, katolickiego wyznania, urodzony 27 września 1858r. w Kryrach (Krier) powiat Pszczyna (Pless), zamieszkały w Kryrach, syn wcześniej komornika, teraz chałupnika Franciszka (Franz) Murasa i jego żony Marianny z domu Bołdys, zamieszkałych w Kryrach powiat Pszczyna.

2. pokojówka/służąca Maria (Marie) Kroczek, stanu wolnego, co do osobistości znana, katolickiego wyznania, urodzona 22 sierpnia 1862r. w Kryrach (Krier) powiat Pszczyna (Pless), zamieszkała w Kryrach, córka chałupnika Antoniego (Anton) Kroczka i jego żony Marii (Marie) z domu Masny, zamieszkałych w Kryrach powiat Pszczyna.

Jako świadkowie przybrani zostali i stawili się:

3. Rolnik (ackerbauer) Mateusz (Mathaus) Garus, co do osobistości znany, lat 52, zamieszkały w Kryrach powiat Pszczyna.

4. Chałupnik Jan (Johann) Kroczek, co do osobistości znany, lat 31, zamieszkały w Kryrach powiat Pszczyna.

Odczytano, przyjęto i podpisano, z powodu nieumiejętności pisania podpisano krzyżykami.

Urzędnik stanu cywilnego
(-)

Akt #2.
Suszec (Sussetz), dn. 15 sierpnia 1885r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś celem zawarcia związku małżeńskiego:

1. półrolnik Józef (Josef) Biela, wdowiec, co do osobistości znany, katolickiego wyznania, urodzony 1 lipca 1837r. w Suszcu (Sussetz) powiat Pszczyna (Pless), zamieszkały w Suszcu powiat Pszczyna,
syn rolnika Mateusza Bieli (Mathaus Biela) i jego żony Marii z domu Papała, oboje rodzice ostatnio zamieszkali w Suszcu i tam zmarli.

2. niezamężna Maria (Marie) Szczepanek, co do osobistości znana, katolickiego wyznania, urodzona 27 maja 1859r. w Zgoniu (Zgoin) powiat Pszczyna (Pless), zamieszkała w Zgoniu (Zgoin) powiat Pszczyna, córka zmarłego w Zgoniu komornika Jerzego (Georg) Szczepanka i jego żony Katarzyny (Catharina) z domu Papała, ta ostatnia zamieszkała w Zgoniu powiat Pszczyna.

Odczytano, przyjęto i podpisano

z powodu nieumiejętności pisania podpisano krzyżykami.

Urzędnik stanu cywilnego
(-)

Pozdrawiam Bogusław.