USC Bytom

Strona główna Fora Poszukiwania USC Bytom

Otagowane: 

Przeglądajasz 11 wpisów - od 1 do 11 (z 11)
 • Autor
  Wpisy
 • #7594
  Wojtek Gabriel
  Użytkownik

  Witam,

  Urząd Stanu Cywilnego w Bytomiu odmówił mi wydania kserokopii aktu. Jak dotąd nie miałem z tym problemu i wszystkie urzędy wysyłały kopie za drobnymi opłatami. Ktoś miał ostatnio do czynienia z USC Bytom? Udało Wam się wyciągnąć od nich kserokopie?

  Pozdrawiam,
  Wojtek

  #7596
  Mirosław Mitrenga
  Administrator

  Z którego roku chciał Pan akt?

  #7597
  Wojtek Gabriel
  Użytkownik

  1948

  #7598
  Artur Paczyna
  Użytkownik

  Czy spełnia Pan warunki z art. 45 Ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego z 28.11.2014 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 1741 ze zmianami)?

  Art. 45. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

  ASC wydaje się na wniosek osoby uprawnionej.

  Artur

  Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

  Wojciech Korfanty

  #7599
  Wojtek Gabriel
  Użytkownik

  To akt mojego ojca, więc chyba spełniam warunki 😉 Przesłałem wszystko co trzeba, tak samo jak do innych urzędów, z którymi nigdy nie było problemów. Odpisali, że mam złożyć wniosek o odpis, kserokopii nie wydadzą. Odpis mi niepotrzebny, kopię chcę do archiwum rodzinnego. Wygląda mi na widzimisię urzędnika 🙁

  #7601
  Przemek Pawełczyk
  Użytkownik

  Dzień dobry, ja również miałem podobną sytuacje, jednak w innym USC. Proszę zapytać, o ile to Pana zadowoli, o możliwość własnoręcznego sfotografowania aktu. W sąsiednim dla Bytomia mieście taka praktyka funkcjonuje.

  Pozdrawiam,
  Przemek

  #7602
  Wojtek Gabriel
  Użytkownik

  Niestety mieszkam za granicą i załatwiam wszystko elektronicznie / korespondencyjnie 🙁

  #7618
  Mirosław Mitrenga
  Administrator

  Panie Wojtku, artykuł przytoczony przez Artura mówi o odpisach i zaświadczeniach, a nie o fotokopii, stąd raczej nie można mieć pretensji do urzędnika. W innych urzędach może podchodzą do tych przepisów mniej rygorystycznie.

  #7621
  Artur Paczyna
  Użytkownik

  Dokumenty z rejestru stanu cywilnego są wydawane przez kierownika USC na wniosek, który składa się do wybranego kierownika USC (art. 44 ust.1 w związku z art. 44 ust. 5 Ustawy).

  Zgodnie z cytowaną wyżej Ustawą, dokumenty z rejestru stanu cywilnego wydaje się przez okresy przechowywania aktów, tj. 100 lat dla urodzeń i 80 lat dla małżeństw i zgonów (art. 51 ust. 1 w związku z art. 28 ust. 1 Ustawy).

  Po okresie przechowywania można wydać dokumenty z rejestru stanu cywilnego, jeżeli nie sporządzono aktu zgonu dla osoby, której te dokumenty dotyczą lub nie zarejestrowano informacji o zgonie tej osoby (art. 51 ust. 2 Ustawy).

  Wydawanie aktów stanu cywilnego (ASC), tj. odpisów i zaświadczeń, regulowane jest w rozdziale 5 Ustawy (art. 44 – zakres przedmiotowy, art 45 – zakres uprawnionych do wnioskowania o wydanie ASC podmiotów).

  Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 44 ust. 6 Ustawy).

  Tyle zasady zwane przez prawników regułami (lex generalis).

  Ustawa zawiera także regulacje szczególne (lex specialis), zawarte w przepisach przejściowych i końcowych (rozdział 9 Ustawy).

  Na uwagę w przedmiotowej sprawie zasługuje kluczowy art. 130 Ustawy, a w szczególności art. 130 ust. 5 – Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu można umożliwić nieodpłatnie wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli jej wykonanie nie zagraża trwałości księgi i zawartych w niej aktów stanu cywilnego. Fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu urzędowego.

  Zwraca uwagę użyty przez ustawodawcę wyraz „fotokopia”, który zgodnie z wykładnią językową i pozajęzykową, ma charakter klauzuli generalnej, tj. pod jej pojęciem mieszczą się nie tylko kserokopie, ale także skany, zdjęcia, itp.

  W związku z powyższym, według mnie, kierownik USC w Bytomiu odmawiając wydania kserokopii aktu stanu cywilnego, uczynił to z naruszeniem prawa.

  Stąd, wydaje się zasadne, zwrócenie się do niego z pismem żądającym uzasadnienia odmowy,. a po jej otrzymaniu złożenia na niego skargi do prezydenta Bytomia oraz wojewody.

  Sytuacja jest o tyle dziwna, że od 1.03.2015 roku brak jest w tej kwestii (kopiowania przez podmioty uprawnione aktów stanu cywilnego), jakiejkolwiek dowolności, czy uznaniowości kierującego USC, co w przeszłości się zdarzało.

  Na marginesie dodam, że otrzymuję kserokopie aktów USC nie tylko z Polski, ale i zza granicy, więc miejsce zamieszkania wnioskującego, jest bezprzedmiotowe.

  Artur

  Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

  Wojciech Korfanty

  #7624
  Wojtek Gabriel
  Użytkownik

  Dziękuję bardzo, wyślę pismo z prośbą o uzasadnienie odmowy wydania fotokopii.

  #7627
  Wojtek Gabriel
  Użytkownik

  Przejrzałem dokładnie ustawę. Są 3 opcje – albo mi wyślą kopię, bo nie będzie im się chciało dyskutować, albo zgodnie z ustawą powiedzą, że mam sobie przyjechać sam zrobić kopię (co niestety nie jest możliwe), albo powiedzą, że księgi są w złym stanie, również zgodnie z ustawą, ale tego już niestety sprawdzić się nie da. Dam znać, bo być może ktoś inny będzie chciał coś załatwiać w Bytomiu.

Przeglądajasz 11 wpisów - od 1 do 11 (z 11)
 • Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.