Żyglin II

Żyglin – Indeks chrztów GTG Żyglin – Indeks pogrzebów GTG Żyglin – Indeks ślubów GTG

 

Opublikowano indeksy z ksiąg metrykalnych parafii Narodzenia NMP w Żyglinie, obecnie dzielnicy Miasteczka Śląskiego, dostępnych na stronie www.familysearch.org oraz w Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów (dostępne dzięki możliwości zamówienia mikrofilmów do wybranego centrum).

Indeks chrztów obejmuje lata 1657-1659 oraz 1683-1921.

Indeks ślubów obejmuje lata 1683-1949 (brakuje okresu XI 1708 – II 1710, XI 1729 – XI 1730).

Indeks pogrzebów obejmuje lata 1715-1938 (brakuje okresu 1734-1738 oraz 7 metryk z początku 1841).

Mikroflimy tych ksiąg metrykalnych dostępne są również w archiwum diecezjalnym w Gliwicach.

Parafia Narodzenia NMP w Żyglinie powstała najprawdopodobniej już w XIII wieku. Obejmowała liczne wioski oraz jedno miasto na bardzo rozległym obszarze. Oprócz Żyglina i Żyglinka znajdziemy tu zapisy dotyczące mieszkańców Miasteczka (ob. Śląskiego, Georgenberg, Żyglińskie Góry), Bibieli i Brynicy, Nakła, Starego i Nowego Chechła, Świerklańca, Bizji i Ostrożnicy, Jędryska i Truszczycy, Boruszowic, jak również niewielkich przysiółków Imielów, Szyndros, Zarach, Banduch. Z parafii Żyglin wyodrębniły się z czasem kolejne parafie, który prowadziły własne księgi metrykalne, a mianowicie: Miasteczko od 1849 r., Nakło z Kowolikami od 1894 r., Jędrysek z Truszczycą od 1896 r., Świerklaniec, Stare i Nowe Chechło, Bizja i Ostrożnica od 1929 r. Zapisy dotyczące Boruszowic znajdziemy do początku lat 70-tych XIX w. Należy to uwzględnić przy przeglądaniu tych ksiąg.

Indeksy zawierają podstawowe dane, tzn.:

– w przypadku chrztów: rok, numer metryki (jeżeli podano, gdyż w najstarszych księgach nie numerowano metryk), nazwisko ojca i nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia,

– w przypadku ślubów: rok, numer metryki, nazwiska nupturientów, miejsce (zapewne pochodzenia panny młodej),

– w przypadku pogrzebów: numer metryki, rok, miejscowość, nazwisko denata, nazwisko ojca denata, jeżeli było inne (np. w przypadku zmarłych zamężnych kobiet), czasem nazwisko matki.

Załączone indeksy nie zawierają pełnych danych z metryk z dwóch powodów: po pierwsze przepisanie wszystkiego byłoby bardzo czasochłonne, a po drugie nie można odbierać genealogowi satysfakcji z osobistego znalezienia poszczególnych informacji. Kilka uwag praktycznych:

– zachowałem oryginalną numerację metryk, która niestety często zawierała błędy (niektórych metryk nie numerowano, czasem numeracja się powtarzała lub pomijała niektóre numery),

– zachowałem oryginalny zapis nazwisk, co oznacza, że dane nazwisko może występować w kilku wersjach, w zależności od inwencji skryby.

Mirosław Mitrenga, 19.11.2014