LINIE PATRYLINEARNE Członków GTG Silius Radicum


 

J2-M102 


 


 

Jureczko

Przodkowie Damiana Jureczko w linii prostej pochodzą wg genealogii pisanej z ziemi pszczyńskiej. Urbarze pszczyńskie z 1629r. wymieniają cztery miejscowości w których żyły osoby z tym nazwiskiem. Są to kolejno: Suszec, Łąka, Studzienice, Zgoń. We wcześniejszych urbarzach z tego rejonu nie odnotowano żadnej osoby o tym nazwisku. Dziś trudno stwierdzić czy wymienione w 1629r. osoby były ze sobą spokrewnione? czy ich ojcowie żyli wcześniej na tych ziemiach pod innym nazwiskiem? Jednakże nagłe pojawienie się potomków jakiegoś (lub kilku) Jury oraz fakt, że dwóch z nich było wójtami , a trzeci wolnym od świadczeń kmieciem, może sugerować że byli oni osadnikami przybyłymi jak wielu innych w czasie wojny trzydziestoletniej na ziemie pszczyńską. Ród Jureczko z  którego pochodzi Damian Jureczko wywodzi się z Kryr wchodzących w skład parafii w Suszcu.  Badania Y – DNA wykazały, że należy on do dość rzadkiej w Polsce haplogrupy J2-M102 (+Z1048). info

J2-tree

Widoczna linia J2b2, aż do Z631. ( na wykresie Z1043 jest bratnią linią Z1048, w rzeczywistości Z1048 jest raczej pochodną Z1043)  jest linią ojcowską D. Jureczko

J2

Na tę chwilę można stwierdzić, że Przodkowie w linii prostej D. Jureczko  w ciągu wielu  tysiącleci z Azji Mniejszej zdołali przemieścić się przez Bałkany w rejon centralnej Europy info.

Z1048 ukształtowała się ok. 900 lat p.n.e. Niestety grupa ta jest bardzo rzadka ( dotychczas odnotowano jedną osobę z Czech, dwie z Niemiec i próbka D. Jureczko z Polski) i jakichkolwiek dalszych informacji mogą dostarczyć jedynie próbki kolejnych przebadanych osób.

10.01.2017r. udało się przebadać kolejną gałązkę. Okazało się,że Z1043 dzieli się na kolejne trzy podgałęzie. D.Jureczko należy do Y26712, która ukształtowała się ok. 584-284 roku przed naszą erą. Obecnie razem z śląską próbką D. Jureczko, Y26712 posiada jedna osoba z Anglii, jedna z Niemiec i jedna z Ukrainy.

 


I1-M253 

Mitrenga

Przodek w linii prostej Mirosława Mitrengi żył na przełomie XVII i XVIII wieku w parafii Żyglin. Badania DNA wykazały, że linia ojcowska M. Mitrengi należy do haplogrupy I1-M253 (Vistula) (+Y6349). Haplogrupa I1-M253 nazywana jest ogólnie skandynawską, ze względu na dużą częstotliwość występowania wśród osób pochodzenia nordyckiego info. Jednakże grupa Vistula, która wykształciła się ok. 1000 lat temu żyła już głównie w dorzeczu Wisły. Badania trwają i z czasem pewnie okaże się czy byli to Wikingowie osiadli na terenie Polski czy też haplogrupa ta pojawiła się na ziemiach polskich znacznie wcześniej.

I1-tree

Haplogrupa I1

 

 


Bulla

Przodkowie Krzysztofa Bulli pochodzą w linii prostej z ziemi lublinieckiej, a dokładnie ze wsi Boronów. Najstarszy odnaleziony przodek to Wawrzyniec Bulla, żyjący na początku XVIII wieku. Rodzina Bulla była już wówczas silnie rozrodzona. Najstarsze wzmianki o nazwisku pochodzą ze ślubu z roku 1675 odnalezionego w sąsiedniej parafii Sadów. Świadczy to o tym, że rodzina ta zamieszkiwała te miejscowość przynajmniej od połowy XVII wieku, a być może i dłużej. Badania Y-DNA wykazały, że linia ojcowska Krzysztofa Bulli należy do haplogrupy I1 (M253) i prawdopodobnie do podgrupy Z63.

 

 

 

 

 


R1a 

Skowron

Do badań przodków linii ojcowskiej Joanny Skowron -Szalich posłużył materiał genetyczny pobrany od jej ojca. Przodek Skowronów żył w XIX wieku w Mikołowie. Genealogia na podstawie ksiąg jest w opracowaniu, jednakże badania genetyczne wykazały, że linia ojcowska należy do haplogrupy określanej mianem słowiańskiej- R1a (+R-M198, +Y2905)

Y2905 ukształtowała sie ok. 500 lat temu. Przodkowie w linii patrylinearej J.Skowron-Szalich wchodzili w skład plemion Słowian-Zachodnich)

R1a-tree

Linia L-260  to linia ojcowska Skowronów, od której potem odchodzą kolejne odgałęzienia , aż do Y2905.

12030407_10207643030857624_3795029303942393873_o R1a opracowana przez dr Łukasza Lubicz Łapińskiego

R1- przemieszczanie

R1a -opracowanie

 

 

12874370_1135962589755605_1921503907_o