V edycja konkursu na „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska”.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” ogłasza V edycję konkursu na realizację zadania pod nazwą „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska”.

Konkurs adresowany jest do:
– absolwentów i studentów: historii, etnografii, kulturoznawstwa, socjologii, filologii polskiej i kierunków pokrewnych
członków stowarzyszeń ukierunkowanych na badania historyczne, genealogiczne i kulturoznawcze, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu badań genealogicznych.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę konkursową będącą propozycją napisania artykułu lub monografii dotyczącej genealogii wybranej przez siebie rodziny pochodzącej z obszaru Górnego Śląska. Praca powinna składać z takich elementów jak: charakterystyka wybranej rodziny, kwestionariusz badawczy, harmonogram planowanych prac, konspekt publikacji oraz kalkulacja kosztów realizacji zadania.

Prace konkursowe można składać w siedzibie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” do 31 maja 2022 roku.

Nagrodą w konkursie będzie zaproszenie laureatów do zawarcia umowy, w ramach której muzeum pokryje koszty kwalifikowane niezbędnych działań (koszty pozyskania dokumentów, przejazdów, honoraria itp.) przewidziane w pracy konkursowej, a także opublikuje gotowe dzieło. Artykuły ukażą się w Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, natomiast monografie zostaną wydane w ramach serii wydawniczej Monografie i Materiały MGPE.

Laureaci konkursu na napisanie artykułu będą mieli sześć miesięcy a na opracowanie monografii półtora roku.

Warto zauważyć, że w poprzednich edycjach konkursu brali udział członkowie naszego stowarzyszenia: Mirosław Mitrenga, który przygotował monografię pt. Genealogia świerklanieckiego rodu Mitręgów/Mitrengów oraz Artur Paczyna, który opracował książkę pt. Malokowie z Radzionkowa i okolic. Ich prace mogą być świetną inspiracją dla osób, które chciałby wziąć udział w konkursie.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w zakładce Dzieje śląskich rodzin – konkurs.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” ogłasza V edycję konkursu na realizację zadania pod nazwą „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska”.

Konkurs adresowany jest do:
– absolwentów i studentów: historii, etnografii, kulturoznawstwa, socjologii, filologii polskiej i kierunków pokrewnych
członków stowarzyszeń ukierunkowanych na badania historyczne, genealogiczne i kulturoznawcze, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu badań genealogicznych.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę konkursową będącą propozycją napisania artykułu lub monografii dotyczącej genealogii wybranej przez siebie rodziny pochodzącej z obszaru Górnego Śląska. Praca powinna składać z takich elementów jak: charakterystyka wybranej rodziny, kwestionariusz badawczy, harmonogram planowanych prac, konspekt publikacji oraz kalkulacja kosztów realizacji zadania.

Prace konkursowe można składać w siedzibie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” do 31 maja 2022 roku.

Nagrodą w konkursie będzie zaproszenie laureatów do zawarcia umowy, w ramach której muzeum pokryje koszty kwalifikowane niezbędnych działań (koszty pozyskania dokumentów, przejazdów, honoraria itp.) przewidziane w pracy konkursowej, a także opublikuje gotowe dzieło. Artykuły ukażą się w Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, natomiast monografie zostaną wydane w ramach serii wydawniczej Monografie i Materiały MGPE.

Laureaci konkursu na napisanie artykułu będą mieli sześć miesięcy a na opracowanie monografii półtora roku.

Warto zauważyć, że w poprzednich edycjach konkursu brali udział członkowie naszego stowarzyszenia: Mirosław Mitrenga, który przygotował monografię pt. Genealogia świerklanieckiego rodu Mitręgów/Mitrengów oraz Artur Paczyna, który opracował książkę pt. Malokowie z Radzionkowa i okolic. Ich prace mogą być świetną inspiracją dla osób, które chciałby wziąć udział w konkursie.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w zakładce Dzieje śląskich rodzin – konkurs.

3 Comments on “V edycja konkursu na „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska”.

 1. Czy kwestionariusz badawczy jest gdzieś w Internecie do pobrania?

  Reply
  1. Krzysztof Bulla

   Nie ma sztywnego kwestionariusza badawczego, bo każda rodzina ma trochę inne losy. Na pewno należy ustalić takie fakty jak imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz małżeństwa żyjących przedstawicieli danego rodu. W tym celu dobrze skontaktować się z osobami, które noszą te same nazwisko i wiemy lub podejrzewamy, że są naszymi bliższymi lub dalszymi krewnymi.

   Warto jednak przygotować sobie kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi informacji, których w metrykach nie znajdziemy, np. wspomnień przepytywanych osób na temat ich przodków, a zwłaszcza różnych faktów dotyczących ich życia, w tym wyglądu, charakteru, wyglądu domu/mieszkania i najbliższej im okolicy, warunków mieszkaniowych, zainteresowań, działalności społecznej czy politycznej, członkostwa w stowarzyszeniach, poglądów politycznych, legend rodzinnych, podań lokalnych, obchodzonych świąt, tradycji i zwyczajów, przebiegu ich kariery zawodowej, przebiegu służby wojskowej, uczestnictwa w powstaniach, przebiegu edukacji, języka używanego w domu na co dzień, poczucia własnej tożsamości, deklaracji narodowościowych, stosunku do miejsca/regionu/państwa w którym mieszkali, stosunku do wydarzeń historycznych w których brali udział lub które miały miejsce w czasie ich życia, itp.

   Reply
 2. Dzięki Krzysztofie za wyczerpującą odpowiedź 🙂 Pozdrawiam!

  Reply

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *