Walne Zebranie Członków GTG

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków         

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 20 marca 2017 r. na godzinę 17. W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 17.10 bez względu na liczbę uczestników.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności stowarzyszenia.
 4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok 2016 na fundusz stowarzyszenia.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

 

Zarząd GTG „Silius Radicum”

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków         

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 20 marca 2017 r. na godzinę 17. W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 17.10 bez względu na liczbę uczestników.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności stowarzyszenia.
 4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok 2016 na fundusz stowarzyszenia.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

 

Zarząd GTG „Silius Radicum”

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.