Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 20 maja 2019 r. na godzinę 17. W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 17.10 bez względu na liczbę uczestników.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności stowarzyszenia.
 4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok 2018 na fundusz stowarzyszenia.
 6. Zmiana Statutu stowarzyszenia polegająca na zmianie liczby członków Zarządu (z „4” na „od 2 do 4”) oraz liczby członków Komisji Rewizyjnej (z „3” na „od 2 do 3”)
 7. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

UWAGA CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA! Kandydaci na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają swoje kandydatury do dnia 13 maja 2019 r. mailowo na adres siliusradicum@wp.pl. Warunkiem kandydowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest obecność na Walnym Zebraniu Członków.

PO ZAKOŃCZENIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW (ok. godz. 18) ODBĘDZIE SIĘ WYKŁAD DR. ARKADIUSZA KUZIO-PODRUCKIEGO PT. „Szlachta śląska – gdzie jej szukać?”.

Zarząd GTG

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 20 maja 2019 r. na godzinę 17. W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 17.10 bez względu na liczbę uczestników.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności stowarzyszenia.
 4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok 2018 na fundusz stowarzyszenia.
 6. Zmiana Statutu stowarzyszenia polegająca na zmianie liczby członków Zarządu (z „4” na „od 2 do 4”) oraz liczby członków Komisji Rewizyjnej (z „3” na „od 2 do 3”)
 7. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

UWAGA CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA! Kandydaci na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają swoje kandydatury do dnia 13 maja 2019 r. mailowo na adres siliusradicum@wp.pl. Warunkiem kandydowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest obecność na Walnym Zebraniu Członków.

PO ZAKOŃCZENIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW (ok. godz. 18) ODBĘDZIE SIĘ WYKŁAD DR. ARKADIUSZA KUZIO-PODRUCKIEGO PT. „Szlachta śląska – gdzie jej szukać?”.

Zarząd GTG

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.