Odpowiedz do: Akt ślubu z Chropaczowa

Strona główna Fora Tłumaczenia Akt ślubu z Chropaczowa Odpowiedz do: Akt ślubu z Chropaczowa

#20906
Jan Proski
Użytkownik

Chropaczów, 25.11.1911
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawili się dzisiaj w celu zawarcia związku małżeńskiego:
1.) samotny, pracownik kopalniany August Josef Buchalik o tożsamości uznanej w oparciu o wcześniej złożone dokumenty / zaświadczenia, katolickiego wyznania, urodzony 25.05.1886 w Chropaczowie, zamieszkały w Chropaczowie na terenie gminy, syn pracownika koksowni Vinzent Buchalik i jego żony Theresia z domu Rudolf zamieszkałych w Chropaczowie.
2.) niezamężna, Anastasia Scholz, bez zawodu, o tożsamości uznanej w oparciu o wcześniej złożone dokumente / zaświadczenia, katolickiego wyznania, urodzona 04.03.1887 w Nowa-Kopanina (gmina Lipiny), zamieszkała w Chropaczowie na terenie gminy, córka zmarłego w Lipinach pracownika dniówkowego Anton Scholz i jego żony Albina z domu Twarduch zamieszkałej w Chropaczowie.
Świadkami byli:
3.) pracownik kopalniany, Peter Kaluza o tożsamości uznanej w oparciu o przedłożoną książeczkę rezerwisty [pospolitego ruszenia], 23 lata, zamieszkały w Chropaczowie
4.) kotlarz, Josef Lebioda o znanej tożsamości, 37 lat, zamieszkały w Chropaczowie.

Urzędnik Stanu Cywilnego skierował do narzeczonych w obecności świadków każdemu z
osobna i po kolei następujące pytanie: czy oświadczają, że chcą zawrzeć związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli twierdząco, po czym nastąpiło stwierdzenie urzędnika, iż ogłasza
ich jako prawomocnie zaślubionych małżonków.

Przeczytano uznano i podpisano