Historyk85

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 15 wpisów - od 46 do 60 (z 104)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27309
  Historyk85
  Użytkownik

  Powtórzony post.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Mirosław Mitrenga.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27235
  Historyk85
  Użytkownik

  Usunąłem treść powtórzonego postu.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Mirosław Mitrenga.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27228
  Historyk85
  Użytkownik

  Powtórzony post.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Mirosław Mitrenga.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27216
  Historyk85
  Użytkownik

  Usunąłem treść powtórzonego postu.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Mirosław Mitrenga.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27206
  Historyk85
  Użytkownik

  Powtórzony post.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Mirosław Mitrenga.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27207
  Historyk85
  Użytkownik

  Usunąłem treść powtórzonego postu.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Mirosław Mitrenga.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27215
  Historyk85
  Użytkownik

  Powtórzony post.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Mirosław Mitrenga.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Forum się sypie … #27342
  Historyk85
  Użytkownik

  Witam,

  W dalszym ciągu są jakieś problemy z wątkiem: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1900 r., publikacja postów jest utrudniona, tj. nie są one od razu widoczne, a teraz zniknęły wszystkie zamieszczone tam posty!?

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27341
  Historyk85
  Użytkownik

  Znowu jakieś problemy, tym razem zniknęła cała zawartość wątku!

  Andrzej

  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27332
  Historyk85
  Użytkownik

  Usunąłem treść powtórzonego postu.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27323
  Historyk85
  Użytkownik

  Wolni sołtysi (Freischolze), obok młynarzy czy karczmarzy, stanowili najzamożniejszą, a zarazem najmniej liczną warstwę we wsi. Najczęściej byli potomkami zasadźców wsi lub osób obdarzonych przywilejami, a ich gospodarstwa nie były obciążone pańszczyzną. Ich specjalny status tym samym powinien mieć odzwierciedlenie w zachowanych dokumentach, ale trzeba je najpierw odnaleźć.

  W pierwszej kolejności kwerendą należy objąć zachowane XVII – XVIII wieczne księgi ziemskie, księgi sądowe oraz księgi zawierające odpisy testamentów i kontraktów, ale jak już wspomniałem wcześniej materiał ten nie jest w żaden sposób opracowany, więc trzeba liczyć się z koniecznością przejrzenia całości, strona po stronie.

  Sprawę Barańca komplikuje dodatkowo jego „nieokreślona do końca przynależność administracyjna”, ponieważ mam wrażenie, że trzeba tutaj położyć większy nacisk na Bijasowice i Kopań niż Bieruń Stary. Kierunek ten jest na razie tylko wynikiem analiz opisów jednostek archiwalnych, oraz dokumentu z 1731 r. o którym wspominałem już wcześniej.

  W Bijasowicach notowana była rodzina Losoń, np. w 1592 r. wolny sołtys z tej rodziny nabył kilka kawałków roli i lasów na własność od Stanisława Ścierńskiego; w 1629 r. wolnym sołtysem był zaś Adam Losoń (L. Musioł, „Bieruń…”, s. 130-131).

  Niemniej w świetle dokumentu z 1731 r., przed tą datą i po niej wolnymi sołtysami w Barańcu byli przedstawiciele rodziny Dziubany, więc rodzina Losoń musiała zyskać ten status drogą zakupu lub dziedziczenia, najpewniej w II poł. XVIII w.

  Nawiasem mówiąc rodzina Dziubany także była związana z Bijasowicami.

  Muszę także zapytać w jakim stopniu masz opracowaną genealogię rodziny Losoń?, podaj więcej konkretnych informacji, imiona, daty, miejsca…

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27316
  Historyk85
  Użytkownik

  Usunąłem treść powtórzonego postu.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Historyk85.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 2 weeks temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27292
  Historyk85
  Użytkownik

  Marcinie,

  W przypadku rodziny Krupa (Kruppa) kluczowe będą akta gruntowe, które znajdują się w Archiwum Państwowym w Katowicach, dla dwóch numerów hipotecznych w Bieruniu, mianowicie:

  Nr hipoteczny 7 (1815 – 1894) + plany /1793/; właściciele, kolejno: Mateusz, Józef, Jan Krupa; APKat., Zbiór akt gruntowych sądów w Mikołowie, zespół 637, syg. 25.

  Nr hipoteczny 46 (1778 – 1888) + plany; właściciele, kolejno: Marcin, Mateusz, Franz Krupa; APKat., Zbiór akt gruntowych sądów w Mikołowie, zespół 637, syg. 41.

  Ponadto w Oddziale w Pszczynie:

  Das Testament des Ackerbürgers Mathaeus Kruppa zu Altberun (1888,1901); 17/379/0 Sąd Obwodowy w Pszczynie; Jednostka: 374.

  Nr hipoteczny 7 leżał/leży przy bieruńskim rynku; ale niewykluczone, że posesja pod numerem hipotecznym 46 również należała do tej samej rodziny, i to od niej zaczynali, a dopiero później pojawili się przy rynku. Spis mieszkańców Bierunia z 1742 r. nie wymienia Krupów wśród mieszczan, tylko wśród zagrodników (Sebastian Krupa); zaś numer 7 przy rynku należał wtedy do rodziny Blasczyk.

  Józef Krupa był zaś burmistrzem w latach 1838 – 1841.

  O rodzinie Wilk, mam najmniej informacji dla Ciebie, jak wyżej będą to akta gruntowe z Bierunia.

  Nr hipoteczny 93 (1772 – 1895); właściciele, kolejno: Jan Wilk, Marianna i Jan Oszek, Franz i Hanka Hudzikowski.

  Zaznaczam jednak, że w tym miejscu biorę tylko pod uwagę te akta gruntowe, które znajdują się w AP w Katowicach, z czego „przejrzałem” mniej więcej połowę dla Bierunia, tj. 25 sygnatur, zaczynających się dokumentem z XVIII wieku lub z samego początku XIX wieku + plus dwie późniejsze które wchodziły w bezpośredni zakres moich zainteresowań.

  Kartoteka Zbioru akt gruntowych sądów w Mikołowie dostępna na miejscu w pracowni naukowej AP w Katowicach niestety nie zawiera danych właścicieli, tych wypisałem sobie sam, na swój użytek; na fiszkach jest tylko miejscowość, numer hipoteczny i zakres chronologiczny.

  Na koniec raz jeszcze podkreślę, że akta gruntowe to niedoceniane/pomijane źródło, a można tam znaleźć wiele bezcennych informacji, głównie na tematy własnościowe i majątkowe, ale jest tam również wiele bezcennych informacji o charakterze stricte genealogicznym.

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 months, 3 weeks temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27289
  Historyk85
  Użytkownik

  Grażyno, Olu;

  Na wstępie chciałbym Ci podziękować Grażyno za miłe słowa odnośnie mojej pasji do poszukiwań ale, jako historyk z wykształcenia nie mógłbym inaczej, po prostu to lubię, wizyty w archiwach, łączenie faktów, i chwile gdy w ręce trafiają dokumenty dzięki którym ludzie, którzy dawno odeszli wracają „do życia”.

  Oczywiście nie jest to z reguły wielka historia, ale na przykładzie rodziny Kocurowskich świetnie udało mi się połączyć ową pasję z warsztatem historyka, w oparciu o bogaty materiał źródłowy zachowany w Archiwum Książąt Pszczyńskich (dalej AKP).

  Mam nawet już „kandydata” na ojca Macieja Józefa Kocurowskiego, ale potwierdzenie jego tożsamości będzie wymagało weryfikacji. Dzięki odnalezionemu listowi Macieja Józefa z lat 30 XVIII wieku do namiestnika-starosty pszczyńskiego Jana Wilhelma von Frankhen wiem, że pomimo tego iż niewymieniony z imienia ojciec przekazał mu gospodarstwo, musiał się o nie procesować, a co za tym idzie powinien pozostać po tej sprawie jakiś ślad w AKP, a tam mam nadzieję znaleźć imię, które najpewniej potwierdzi moje wstępne przypuszczenia.

  Ciekawostką jest tutaj również fakt, że Maciej Kocurowski zapieczętował swój list do namiestnika-starosty najwyraźniej swoją prywatną pieczęcią, nie jest to bowiem pieczęć miejska, czy ówczesnego bieruńskiego proboszcza x. Odrobińskiego (wygląd obu znam z innych dokumentów). Czy mamy tutaj do czynienia „tylko” z miejskim gmerkiem?, trudno na razie stwierdzić, ale nie jest to herb – brak tarczy i labrów, ale jest klejnot i godło, które swoim kształtem przypomina to występujące w herbie Nałęcz.

  Kusząca jest perspektywa, że bieruńscy Kocurowscy są powiązani, albo wprost wywodzą się z rodziny o tym samym nazwisku notowanej w Tychach, także o ugruntowanej pozycji, popartej dokumentami – odsyłam tutaj zainteresowanych do monografii Tychów autorstwa L. Musioła – ale kwestia ta wymagać będzie dalszych szczegółowych badań. Gdy tylko będzie taka możliwość zamierzam wybrać się do AP w Pszczynie celem kontynuowania poszukiwań, o efektach na pewno będę informował.

  Tak czy inaczej ustalenie „chociażby” imienia ojca Macieja pozwoli cofnąć genealogię Kocurowskich do połowy XVII wieku, a to dużo zważywszy, że nie dysponujemy tak starymi metrykami z Bierunia. Raz jeszcze westchnę, jaka szkoda, że archiwum miejskie padło ofiarą płomieni w 1845 r.!!!, tam dopiero były prawdziwe skarby: protokoły miejskie, księgi wójtowskie…

  Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie Olu, odnośnie Stanisława Kost vel Kondzioła, którego wymieniłem we wcześniejszym poście.

  Wszystko wskazuje na to, że Stanisław Kondzioła z metryki ślubu z 25.07.1842 r. i wdowiec Stanisław Kost z metryki ślubu z 21.02.1859 r., to jedna i ta sama osoba, urodzona ok. 1816/1817.

  Pierwsza żona Stanisława, wdowa Katarzyna Niemiec, z domu Laby; zmarła 10.01.1859 r. w Urbanowicach w wieku 50 lat.

  Tyle tylko, że niemal współcześnie żyło dwóch Jakubów Kost vel Kondzioła (tak przynajmniej wynika z tego czym dysponuję, oraz ogólnie dostępnych metryk), a jeden z nich był ojcem Stanisława (por. metryka, jego drugiego ślubu), dlatego napisałem wcześniej, że jest on najprawdopodobniej bratem „mojego” Tomasza Adama, ponieważ pewność da tutaj dopiero dotarcie do jego metryki chrztu.

  Na koniec pozwolę sobie zauważyć, że wątek ciekawie nam się rozwija, i zachęcam pozostałych zainteresowanych tematem – parafia Bieruń, Urbanowice, Jaroszowice, aby się włączyli, może wspólnie rozwiążemy jakieś genealogiczne zagadki?

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27261
  Historyk85
  Użytkownik

  Olu,

  Faktycznie ostatnio były jakieś problemy i nie mogłem zamieszczać postów, ale teraz chyba wszystko wróciło do normy.

  Odnośnie rodziny Nycz vel Lissok.

  Widzę, że podanie przeze mnie imienia ojca Zofii Joanny – Mateusza, pozwoliło Ci na odszukanie daty jego zgonu oraz jego żony Marianny, ale muszę Cię też tutaj nieco skorygować.

  Mateusz Nycz vel Lissok; ur. 13.09.1777 Urbanowice; zm. 06.02.1840 Urbanowice.

  Pierwszą żoną Mateusza była Marianna Cioska vel Faykis (Faikis); ur. 11.02.1778 Urbanowice; zm. 23.11.1835 Urbanowice. Ślub zawarli: 03.02.1800 r. w Bieruniu.

  Po śmierci Marianny, Mateusz 14.02.1836 r. w Bieruniu zawarł ponowny związek małżeński z wdową Zuzanną Soyka, która zmarła 16.02.1842 w Urbanowicach.

  Odnośnie rodziny Kost vel Kondzioła i Grzesica.

  W 1842 r. żyło następujące rodzeństwo Zofii Joanny Grzesica, poza nią:
  – Mateusz
  – Klemens
  – Maryna (Marianna)
  – Jadwiga
  – był jeszcze Jan, ale ten zmarł przed 1842 r.

  Co do Tomasza Adama Kost, to jego bratem był najprawdopodobniej Stanisław który, jako wdowiec 21.02.1859 r. poślubił w Bieruniu Zofię Bogacki.

  We wcześniejszym poście podałem już kto był ojcem Tomasza Adama Kost vel Kondzioła, a był nim Jakub; tutaj dodam zaś, że ojcem jego żony Zofii Joanny Grzesica był Mateusz.

  Pozdrawiam,
  Andrzej

Przeglądajasz 15 wpisów - od 46 do 60 (z 104)