Historyk85

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 99)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #28203
  Historyk85
  Użytkownik

  Marcinie,

  Rodzina Taistra spod numeru 37 przy Krakauerstrasse liczyła 7 osób, a składała się z 4 mężczyzn i 3 kobiet.

  Żałuję, że nie mogę bardziej pomóc. Poza tytułowym spisem mieszkańców z 1910 r. nie kopiowałem materiałów XX wiecznych, wcześniejsze akta z XIX w., którymi dysponuje dotyczą zaś funkcjonowania samego magistratu.

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #28194
  Historyk85
  Użytkownik

  Dawidzie,

  Mateusz Egidiusz Gawlik w takim razie jest naszym wspólnym przodkiem, mnie łączy z nim jego córka Zofia Agnieszka, a Ciebie zapewne jego syn Jan Jakub; poniżej podzielę się z Tobą poczynionymi ustaleniami.

  Mateusz Egidiusz (Idzi) Gawlik urodził się 01.09.1804 r. w Bieruniu, zmarł zaś 04.09.1892 r., również w Bieruniu; był synem Michała i Zofii z domu Mijalski.

  Mateusz był trzykrotnie żonaty, jego żonami były kolejno:

  1). śl. 24.02.1829 Bieruń; Katarzyna Buła, ur. ok. 1811/1812 r., zm. 20.04.1839 Bieruń
  2). śl. ?; Zofia Standura, ur. ok. 1817 r., zm. 22.05.1844 Bieruń
  3). śl. 16.09.1844 Bieruń; Marianna Katarzyna Kulski, ur. 23.02.1822 Bieruń, zm. 04.11.1891 Bieruń.

  Owocem w/w związków małżeńskich było liczne potomstwo, mianowicie:

  1). Marianna Anna, ur. 27.06.1830; śl. 10.07.1848 Paweł Wilk
  1). Jan Jakub, ur. 17.07.1832; śl. 31.01.1859 Elżbieta Krupa
  1). Mateusz (I), ur. 07.09.1834
  1). Katarzyna, ur. 27.10.1835; śl. 04.09.1854 Baltazar Jagoda
  1). Franciszek, ur. 15.12.1837, zm. 14.03.1850
  2). Mateusz (II), ur. 17.09.1840
  2). Walentyn, ur. 16.12.1841, zm. 04.09.1843
  2). Agnieszka, ur. 14.01.1844; 1 śl. 15.09.1861 Albert Tataj alias Paschek; 2 śl. 21.01.1867 Albert Loska
  3). Zofia Agnieszka, ur. 15.01.1846; śl. 03.08.1863 Józef Loska; zm. 10.02.1900 Wygorzele
  3). Marcin Szymon, ur. 27.10.1848, zm. 30.10.1848
  3). Paweł Piotr, ur. 14.05.1850, zm. 24.04.1852
  3). Józef Szymon, ur. 18.02.1853
  3). Tomasz Mikołaj, ur. 05.12.1855
  3). Mateusz Paweł (III), ur. 08.07.1859
  3). Franciszek Adam, ur. 13.12.1861
  3). Wawrzyniec (Lorenz) Jakub, ur. 24.07.1867.

  Mateusz spisał dwa testamenty, pierwszy nosi datę 18 października 1866 r., natomiast drugi: 12 stycznia 1892 r. Konieczność sporządzenia drugiego testamentu była podyktowana wcześniejszą śmiercią jego żony Marianny z domu Kulski.

  Oba dokumenty znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego w Pszczynie. Znam ich treść, pierwszy podaje w zasadzie tylko, że:
  „§ 1 Moim wyłącznym spadkobiercą ustanawiam niniejszym moją żonę Mariannę z domu Kulsky. Jest ona jednakże zobowiązana na rzecz moich obydwu […] dzieci Mathusza i Franza po uzyskaniu przez nich pełnoletności zapłacić im po dwieście talarów – 200 talarów cesarskich – razem czterysta talarów.
  § 2
  Moje pozostałe dzieci tj.
  Johann Gawlik
  Marianna po mężu Wilk
  Catharina po mężu Jagoda
  Agnes po mężu Tatoi
  Sophie po mężu Loska
  Joseph i Thomas Gawlik
  zostały już zaspokojone i ze spadku po mnie nie powinny niczego już otrzymać.
  Nie mam nic więcej do zarządzenia.”

  Treść drugiego testamentu zamieszczę na końcu tego postu w całości, ponieważ nie jest zbyt obszerny, ale ma za to „charakter genealogiczny”.

  Wracając do rodziny Gawlików, a dokładniej rodziców Mateusza Egidiusza, to jak już wspomniałem byli to Michał i Zofia z domu Mijalski.

  Michał Gawlik urodził się 10.09.1764 r. w Świerczyńcu, zmarł 27.12.1834 r. w Bieruniu; 26.10.1784 r. poślubił Zofię Mijalski, urodzoną ok. 1760 r., która zmarła 25.08.1840 r. w Bieruniu.

  Michał Gawlik 23 listopada 1784 r. kupił nieruchomość w Bieruniu od Wojciecha Mijalskiego za 200 talarów, transakcja na pewno ma związek z wcześniejszym ślubem Michała z Zofią Mijalski, ale na ten moment nie mogę jeszcze z całą pewnością stwierdzić, czy wspomniany Wojciech był ojcem (?) Zofii.

  Rodzicami Michała był Klemens i Jadwiga Lesnionka, którzy zawarli związek małżeński 02.02.1749 w Bojszowach.

  W latach 70 XVIII w. w Bieruniu jest wzmiankowany zagrodnik Klymek Gawlyk, ale nie mam pewności czy jest tożsamy z ojcem Michała, trudno zatem stwierdzić kiedy dokładnie rodzina Gawlików sprowadziła się do Bierunia, ale na pewno miało to miejsce w II poł. XVIII w. Otwarta pozostaje kwestia skąd przybyli, ślub Klemensa w Bojszowach każe zbadać ten trop, ale nie wykluczam również Cielmic, jedynie dalsze badania odpowiedzą na te pytania.

  Jak się na to zapatrujesz? Poniżej jeszcze obiecana treść drugiego testamentu, jest to oczywiście tłumaczenie z języka niemieckiego.

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  ————————————————-

  Bieruń Stary, dnia 12 stycznia 1892 r.

  W celu sporządzenia testamentu dożywotnika Mathaeus’a Gawlika z Bierunia Starego [niżej] podpisana komisja sądowa obradującą w dniu sądowym udała się do jego mieszkania zgodnie z jego wnioskiem. Testator jest znany osobiście [niżej] podpisanemu protokolantowi a rozmowa odbyta z testatorem wykazała, że znajduje się on w stanie całkowitej poczytalności. Następnie testator oświadczył swoją ostatnią wolę jak następuje:
  §.1.
  Miałem trzy żony, które wszystkie zmarły. Z pierwszego małżeństwa z Cathariną Bulla zrodziło się pięcioro dzieci, z których żyje jeszcze dwoje tj. wdowa Marianna Wilk z Bierunia i Catharina po mężu Jagoda z Bierunia. Z trojga zmarłych dzieci z pierwszego małżeństwa dwoje dzieci zmarło bezpotomnie, podczas gdy trzeci Johann Gawlik pozostawił czworo dzieci. Z drugiego małżeństwa ze zmarłą Sophie Kandura zrodziła się jedna córka Agnes po mężu Loska z Urbanowic. Z trzeciego małżeństwa ze zmarłą Marianną Kulski zrodziło się siedmioro dzieci, z których jedno zmarło w wieku dziecięcym, natomiast pozostałe sześcioro jeszcze żyje. Są to:
  a, Sophie po mężu Loska z Wygorzele,
  b, Josef siodlarz tutaj,
  c, Thomas mieszczanin z Bierunia,
  d, Mathaeus kupiec z Bierunia,
  e, Franz […] z Bierunia
  f, Lorenz rzeźnik i […] z Bierunia.
  §. 2.
  W moim rozporządzeniu testamentowym nie jestem związany ani testamentem ani intercyzą małżeńską lub umową o dziedziczeniu i ustanawiam moim jedynym spadkobiercą mojego najmłodszego syna z trzeciego małżeństwa Lorenza, który poniesie także koszty mojego pogrzebu.
  §. 3.
  Moje wszystkie pozostałe dzieci, również i zmarły syn z pierwszego małżeństwa Johann Gawlik już za mojego życia zostali w pełni zaspokojeni co do swoich udziałów w spadku i nie powinni niczego więcej otrzymać ze spadku po mnie.

  Na tym testator zakończył swoją ostatnią wolę. Ponieważ włada on tylko językiem polskim, zatem w tym języku z nim rozmawiano.

  Protokół został mu głośno i wyraźnie odczytany w języku polskim, został przez niego zatwierdzony i podpisany.

  [Podpis M. Gawlik]

  Zamknięto

  […] Gisch sekretarz jako pisarz sądowy i zaprzysiężony tłumacz ustny.

  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #28130
  Historyk85
  Użytkownik

  Dawidzie,

  Pierwsza żona Ignacego Hudzikowskiego – Maria Dioess zmarła 30.09.1828 r. w Bieruniu, w wieku 21 lat, wkrótce po wydaniu na świat syna Mateusza Ignacego – ur. 07.09.1828. Wdowiec Ignacy poślubił następnie 24 letnią Zofię Kinek [sic!], córkę Tomasza ze Śmiłowic, co miało miejsce 19.01.1830 r. w Mikołowie. Te fakty są Ci najpewniej znane.

  Nazwisko drugiej żony Kinek / Kuhn jest notowane w parafii Mikołów, ponadto spotkałem się z nim przeglądając metryki parafii ewangelickiej z Hołdunowa. Nazwisko pierwszej żony to już trudniejsza sprawa – Dioess? Zapis jest najpewniej zniekształcony i oddaje jedynie fonetykę, brzmienie nazwiska, może chodzi o nazwisko Dyas?

  Nazwisko Hudzikowski pojawia się w Bieruniu najpewniej wraz z Ignacym, krótko przed 1828 r. W materiałach XVIII w. nie spotkałem się z nim, jak dotąd. Materiałów z początku XIX w. jest niewiele i jedynie analiza metryk kościelnych sprzed 1820 r. mogłaby dać odpowiedź, czy przypadkiem przed Ignacym, ktoś o tym nazwisku nie przecierał w Bieruniu śladów (szczególną uwagę należałoby zwrócić na rolę ojca chrzestnego).

  Pochodzenie Ignacego, które Cię najbardziej zajmuje, najprościej byłoby ustalić w oparciu o akt zgonu, pod warunkiem, że ten nastąpił po 1874 r. i zgłaszający znał jego miejsce urodzenia, ewentualnie w oparciu o metrykę pierwszego ślubu z Marią Dioess – co raczej może być karkołomne. Analiza kręgu rodzinnego Ignacego, może też by coś przyniosła, kim byli chrzestni jego dzieci itd.

  Na ten moment „wszystko” wskazuje na to, że Ignacy przybył do Bierunia z Małopolski, jako stolarz w poszukiwaniu zarobku, licząc w 1830 r. 28 lat byłby raczej za stary na czeladnika. Nazwisko Hudzikowski / Chudzikowski występuje w Krakowie i okolicach, a Bieruń – co może się niektórym wydać nieco nieprawdopodobne – miał silne związki z Krakowem i Małopolską. Nie wiem skąd ta Kalwaria – może tam nauczył się zawodu? Albo informacja uległa zniekształceniu, na zasadzie „pamięci narodowej”, że jak stolarz to Kalwaria i vice versa?

  Tutaj pozwolę sobie na dygresję, związaną jednak z wątkiem i tematem, mianowicie brat mojego przodka – Walentyna – Jan Kanty Kulski, dzięki ojcu podjął naukę w Krakowie, następnie osiadł na Kazimierzu, gdzie nadzorował magazyny wojskowe, tam się ożenił (dwukrotnie) i karierę zakończył, jako urzędnik magistratu. Jednak gdy doszło do ugody spadkowej w 1819 r., po jego zmarłym w Bieruniu ojcu, to państwo pruskie skonfiskowało jego udział w ruchomościach, w związku z tym, że przebywał poza granicami państwa bez stosownego zezwolenia!

  Jeśli istotnie Ignacy nie był poddanym pruskim i będąc do tego rzemieślnikiem, to jest szansa, że coś na jego temat znajdziesz w zespole Starostwo Powiatowe w Pszczynie, który znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Pszczynie. Szczególną uwagę powinieneś zaś zwrócić na: Ludność powiatu, imigracja i emigracja (Bevölkerung des Kreises, Ein-und Auswanderungen).

  Odsyłam również do publikacji: B. Spyra, T. Włodarska, Historia rzemiosła na ziemi pszczyńskiej, Pszczyna 2006, s. 136. Może tam pojawi się jakiś trop odnośnie pochodzenia obcych rzemieślników, którzy przybyli z początkiem XIX w. na tytułową ziemię pszczyńską?

  Ponadto jeden z zeszytów bieruńskich nr 14 nosi tytuł: Szkice z dziejów rzemiosła bieruńskiego XIV – XX w. (dostępny on-line); ale jak sam tytuł wskazuje jest to tylko szkic.

  Nie wiem także czy zapoznałeś się już z zawartością akt gruntowych dla nr 93 które są w AP w Katowicach, szkoda byłoby nie sprawdzić zawartości tych dokumentów.

  Jeśli chodzi o pozostałe nazwiska, to sprawdzę czy przypadkiem nie pojawiają się w innych aktach gruntowych z Bierunia, które są w AP. Spośród wymienionych, tylko rodzina Gawlik była przedmiotem moich szerszych poszukiwań, a dokładniej ta jej część która skupia się wokół Mateusza Egidiusza Gawlika (1804-1892).

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #28050
  Historyk85
  Użytkownik

  Marcinie,

  Katarzyna Noras, primo voto Bula, z domu Loska i Katarzyna Noras, z domu Stachoń to bez wątpienia dwie różne osoby.

  Paweł Noras ur. ok. 1813/1814, poślubił 14.01.1839 w Bieruniu wdowę Katarzynę Bula, z domu Loska, córkę Wojciecha. Paweł zmarł 03.01.1856 w Wygorzeli w wieku 42 lat, i jak wynika z wpisu pozostawił żonę Katarzynę, z domu Loska i trójkę dzieci, kolejno: Anna (16 lat), Paweł (12 lat), Jan (8 lat).

  Katarzyna, wdowa po Pawle, 27.10.1856 w Bieruniu zawarła ponowny związek małżeński z wdowcem Wojciechem Ciepły. Ponadto z treści aktów wynika, że Katarzyna urodziła się między 1806 / 1812 r.

  Stanisław Noras ur. ok. 1814, poślubił 19.07.1836 w Bieruniu Katarzynę Stachoń, urodzoną ok. 1819 r.

  Zapisów zgonów Stanisława Noras i jego żony Katarzyny z domu Stachoń najpewniej nie odnalazłeś, ponieważ zmarli oni po 1874 r., a tym samym ich aktów zgonów należy szukać w księgach USC Paprocany, które znajdują się w Archiwum Państwowym w Pszczynie.

  Istotne jest również to, że np. 09.01.1850 r. została ochrzczona Katarzyna, córka Stanisława Noras i Katarzyny Stachoń, ale w metryce zgonu z 08.07.1850 jest zapisana, jako córka Stanisława Noras i Katarzyny Bula!

  Tak więc teoria o ewentualnym ślubie Stanisława Noras z Katarzyną Bula pochodzącą jakoby spoza parafii bieruńskiej, wydaje się mało prawdopodobna. Zważywszy, że nie odnalazłeś zapisu o śmierci Katarzyny Noras, z domu Stachoń, jak i samego Stanisława.

  Z kolei o „płynności” nazwisk, czyli o tych wszystkich aliasach i velach można książki pisać, dlatego tak ważne jest staranne analizowanie metryk.

  Podsumowując najważniejsze na ten moment wydaje się odszukanie aktów zgonów Stanisława Noras i jego żony Katarzyny z domu Stachoń.

  Pozwolę sobie również zauważyć, że dostępne na stronie Towarzystwa skany ksiąg metrykalnych z Bierunia, to duplikaty, sporządzane przez proboszcza dla sądu w Pszczynie, tak więc przy przepisywaniu z oryginałów, łatwo było o drobne pomyłki, które mogą wywoływać zbędną konsternację. Osobiście miałem taki przypadek, gdy zarówno w duplikacie, jak i oryginale zapisano błędny wiek młodych przy ślubie i podano błędną informację, że małżeństwo zawierał wdowiec. W rzeczywistości ksiądz przez pomyłkę przepisał dane z rubryki wyżej! Później skorygowano w oryginale ten błąd podając dokładne daty chrztów państwa młodych, ale w duplikacie dostępnym na stronie Towarzystwa dalej jest ta błędna informacja! Nie podważam oczywiście wiarygodności wszystkich zapisów, ale należy mieć na uwadze, że błędy też się zdarzały i dlatego czasem warto skonfrontować dane z obu źródeł, o ile jest to możliwe. Mam tutaj zwłaszcza na myśli poruszoną kwestię imion Adam i Franz przy Pawle Noras.

  Na koniec uzupełnię jeszcze tylko, że pokrewieństwo Pawła z Stanisławem, jako braci potwierdza metryka zgonu ich matki Marianny Noras z domu Cieśla, wdowy po Janie, która zmarła 14.05.1855 w wieku 88 lat, ponadto było jeszcze dwóch braci: Jan i Marcin.

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  PS. Uwaga do wszystkich, i do Ciebie Marcinie też 😉 proszę o podawanie konkretnych szczegółów, zwłaszcza dat, miejsc, najlepiej pełnych informacji, można też załączać schematy w wordzie, jako załączniki do postów, w ten sposób łatwiej jest się rozeznać w tym co konkretnie jest znane i z czym są problemy.

  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #28021
  Historyk85
  Użytkownik

  Cześć Adamie,

  Podaje mój adres e-mail: historyk1985[at]wp.pl
  Aby uniknąć spamu w adresie brakuje znaku małpki.

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #28009
  Historyk85
  Użytkownik

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zamieszczam w wątku spis mieszkańców Urbanowic sporządzony przez Dominium w oparciu o księgę gruntową wsi na potrzeby toczącego się w latach 1775 – 1781 procesu. Dokument ten został sporządzony przed dniem 20 marca 1781 r.

  Spis zawiera imię i nazwisko właściciela (pisownia oryginalna) oraz datę roczną objęcia przez niego gospodarstwa.

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  PS. Adamie, czy możesz podać tytuł i autora pracy z której pochodzą zamieszczone przez Ciebie fragmenty odnoszące się do ksiąg robocizn? Interesowałoby mnie zwłaszcza, czy nie ma tam innych zestawień właścicieli z klucza lędzińskiego. Spis treści też będzie mile widziany 😉

  Imię i nazwisko / data objęcia gospodarstwa

  Rolnicy

  Simon Uszok – 1779
  Jon Tlaia – 1771
  Jon Chrobok – 1747
  Walek Bednorz – 1772
  Fabian Sziwÿ – 1755
  Franek Przilukj – 1772
  Juzek Niemiec – 1780
  Johann Mzyk – 1778
  Wawrzin Mzyk – 1772
  Marcin Soyka – 1769
  Fabian Mzyk – 1760
  Jonek Malina – 1778

  Zagrodnicy

  Jendrys Brzęnczek – 1778
  Jon Janota – 1750
  Thomek Kosok – 1766
  Jonek Noras – 1764

  Chałupnicy

  Anton Paszek – 1772
  Grzes Zołna – 1780
  Grzes Jarusel – 1776
  Morcin Buła – 1761
  Jon Kolschÿ – 1770
  Wawrzin Geluja – 1774
  Klimek Kolschÿ – 1776
  Wawrzin Buła – 1765
  Joseph Penol – 1776
  Micholoi Soika – 1763
  Michol Lissok – 1766
  Michol Mÿzczek – 1740
  Joseph Wuzik – 1743
  Nikolai Pitel – 1763
  Friedrich Szlichta – 1767
  Matusz Labÿ – 1778
  Woitek Lissok – 1764
  Joseph Beczała – 1775
  Thomek Myrda – 1758
  Pieter Zyk – 1765
  Michol Szarÿ – 1780
  Thomek Krawiec – 1754
  Wawrzin Dziubanÿ – 1780
  Walek Latusczyk – 1779
  Micolai Gondzioła – 1760
  Wdowa Paschkin – 1777
  Klimek Haśnik – 1760
  Melchar Bewalec – 1769
  Woitek Faikis – 1757
  Joseph Muśialek – 1780
  Woitek Labÿ – 1767
  Jacob Stachon – 1776
  George Janik – 1763
  Lukas Brzenk – 1757
  Martin Szopka – 1772
  Simon Stachon – 1774
  Walek Geblic – 1750
  Domin: Latusch – 1779
  Jendrys Chroscz – 1760
  Grześ Passzek – 1760
  Catharina Grześicin – 1761
  Juzek Baluk – 1763
  Woitek Barleckj – 1765
  Zophia Kuruzin – 1779
  Kuba Jazek – 1766
  Ag[n]es Latuszkin – 1779
  Simon Haiduk – 1766
  Jon Michowskÿ – 1766
  Wawrzin Barteckj – 1769
  Kuba Kolonka – 1778

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 4 months, 3 weeks temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27838
  Historyk85
  Użytkownik

  Grażyno,

  Zlokalizowałem Kalberg, to w zasadzie była/jest część Ścierni, na mapie z 1883 r. jest doskonale widoczny. Skan mapy w załączeniu.

  O Twoim projekcie indeksacji metryk bieruńskich dowiedziałem się z Geneteki. Świetnie, że Bieruń dołączy do grona zindeksowanych parafii z obszaru wolnego stanowego państwa pszczyńskiego.

  Jeśli potrzebowałabyś dalszej pomocy przy rozszyfrowywaniu kłopotliwych zapisów to daj znać na forum.

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27833
  Historyk85
  Użytkownik

  Grażyno,

  Ta część Bierunia ze skanu o którą pytasz, to wolne sołectwo Kopiec, zapisane tutaj, jako „sołectwo bieruńskie”. Kopiec aż do połowy XIX w. był samodzielną jednostką w stosunku do Bierunia, miał np. własne sądownictwo i pozostawał w rękach prywatnych właścicieli (przez długi czas była to rodzina von Ritter).

  Nazwa/miejsce Kalkberg ma najpewniej związek z kamieniołomami i piecem do wypalania wapna, które należały do dominium i znajdowały się w okolicach Ściernia – Kopciowic, dokładnej lokalizacji nie jestem jednak w stanie podać. Na mapie Mysłowiec – Oświęcim z 1905 r. nie odnajduje takiej nazwy topograficznej, zresztą mogła ona występować krótko i się nie przyjąć.

  Twoje pytanie ma najpewniej związek z indeksacją metryk parafii bieruńskiej, której się podjęłaś, więc mapka z pewnością się przyda.

  Ponadto w najbliższym czasie planuje zamieścić w wątku spisy mieszkańców Urbanowic z lat 80 XVIII w. i 1805 r.

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 5 months, 3 weeks temu przez Historyk85.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 5 months, 3 weeks temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27826
  Historyk85
  Użytkownik

  Zgodnie z zapowiedzią tym razem zamieszczam w wątku spis zagrodników, chałupników i komorników bieruńskich z 1779 r.

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  PS. Poważnie zastanawiam się czy nie zaszła już potrzeba zmiany tytułu tematu na „parafia Bieruń” 😉

  Rozkazuie sie Zagrodnikom a Chalupnikom Bieronskim, zniwne dni w roku 1775 restuiącym, zeby śie w dwu Tygodniach pisemnie deklarowali, iezeli te resta po dobroci odrobic, albo kazdy dzien cztyrema czeskiemi zaplacic chcą, a to zeby Kamera Xziązęca przeciwnym sposobem, pomocy przi Przeswiętnym Ober Amcie Krolewskim poszukiwać przimuszona nie byla, Datum na Zamku Pszczynskim dnia 11. Czerwca 1779

  Wientzek Wehowskj

  [K]onsygnacya Tych do pańszyzny [n]olezących Ludy Z bieronia

  [Zagrodnicy]

  Jon Piekarsky 6 Dny | | | | | |.
  Jon Kucz | |
  Klymek Gawlyk | |½ | | |½.
  Witek Sliwa | |½½ | | |
  Andrzyi Gembyc | | | | | |
  Walek Chrabąscz | | | |
  Jon Nyga | | | | | |
  Klymek Mika | | | | | |
  Antoń Szorek | | | | | |
  Andrzyi Kozok | | | | |
  Jon Piątek | | | | | |
  Sobek Krupa | | | | |
  Jakob Czempas ½| | | | |
  Adam Kucz | | | | | |
  Morcyn Kucz | | |
  Matusz Zientek Liesny
  Jon Wywiorka | | | | |

  Chałupnycy

  [1] Tomek Chadryion 3 dny | | |
  [2] Mikołoi Nyga | | |
  [3] Woitek Smietana | | |
  [4] Klymek Powroznyk Kosćielny
  [5] Walek Krzyżowsky | | |
  [6] Wawrzek Nowok | | |
  [7] Jurek Matys | | |
  [8] Franek Danko | | |
  [9] Jacub Zonek | | |
  [10] Michoł Gretka | |½½
  [11] Szymek Kocurek | | |
  [12] Wawrzek Powroznyk | | |
  [13] Maciey Mąsiąr | | |
  [14] Jurek Gretka | |½
  [15] Matusz Męsczyzna | | |
  [16] Woytek Głąb | | |
  [17] [Hanka?] Smyłowska | | |
  18 Jon Knopyk | | |
  19 Woitek Mialsky | | |
  20 Luka Mrowiec | | |
  21 Jon Hylczyk | | |
  22 Gabryl Cypa | | |
  23 Jacek Miernyk | | |
  24 Franek Karwot | | |
  25 Maciek Strzeżych | |
  26 Adam Kucz | | |
  27 Grzes Kostyra | | |
  28 Morcyn Cofała | | |
  29 Andrzyi Miernik | | |
  30 Woitek Hylczyk Biegun

  Komornycy

  Szymek Latocha
  Jon Buła
  Franc Boder
  Stas Pacula |
  Jurek Knop |
  Sczepon Szpyrczok |
  Woytek Ślachcycowsky |
  Matusz Miernyk
  Jacub Tomecky |
  Stas Urbansky |
  Hanka Fyglyno |
  Zoska Kołodzieyka |
  Halka Mulorka |
  Kaska Januszka |

  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27779
  Historyk85
  Użytkownik

  Marcinie, znaleziony przeze mnie odpis kontraktu z 01.01.1707 r. to bez wątpienia ten sam dokument, na który powołują się w aktach gruntowych – teraz możesz zapoznać się z jego treścią. Tym samym mamy chyba zidentyfikowanego protoplastę Norasów, młynarzy z Jaroszowic, którym był wspomniany Bartek.

  Muszę także zapytać, czy potwierdziłeś już swoje pokrewieństwo z Janem i Walkiem z akt gruntowych?

  Tak czy inaczej genealogia Norasów zaczyna się krystalizować, a analiza dostępnych dokumentów na pewno wyznaczy nowe kierunki poszukiwań i da odpowiedź na wiele pytań. Klucze są jednak w Archiwach, o czym już wielokrotnie wspominałem.

  Cieszę się razem z Tobą i pozostajemy w kontakcie.
  Andrzej

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 5 months, 4 weeks temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27774
  Historyk85
  Użytkownik

  Skany dokumentów procesowych cz. 2.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27771
  Historyk85
  Użytkownik

  Dla Marcina c.d. wcześniejszego postu.

  Skany dokumentów procesowych cz. 1.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27768
  Historyk85
  Użytkownik

  Marcinie;

  Widzę, że dotarłeś do akt gruntowych dla numeru 26 w Jaroszowicach o których Ci wcześniej wspomniałem, niemniej udało mi się znaleźć coś co niewątpliwie Cię zainteresuje.

  Mianowicie znalazłem odpis kontraktu zawartego 01.01.1707 r. na zamku w Pszczynie przez Bartka Norasa z Jaroszowic, opiewającego na 44 floreny! Odpisem tym posłużył się Walek Noras 06.09.1774/1775 r. w trakcie sporu z kamerą książęcą, a co za tym idzie Bartek musiał być spokrewniony z Walkiem (ojciec, dziadek?).

  W załączeniu znajdziesz skany odnalezionych przez zemnie dokumentów, tj. odpis oraz inne dokumenty procesowe.

  Czy mógłbyś załączyć skan najstarszego dokumentu z akt gruntowych otrzymanych z AP w Pszczynie? Co to za dokument? Oryginał czy kopia?

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  w odpowiedzi na: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. #27701
  Historyk85
  Użytkownik

  Tym razem publikuję wykazy właścicieli gruntów sporządzone w sierpniu 1856 r. dla Bierunia Starego i Kopca oraz Bijasowic, Kopani i Jajost. W przypadku Bierunia jest to ciekawe uzupełnienie spisu mieszkańców z 1910 r., natomiast dla Bijasowic, Kopani i Jajost jest to jedyny spis którym dysponuje, ponieważ dziwnym trafem znalazł się on w aktach bieruńskiego magistratu.

  W wolnych chwilach będę starał się dodawać kolejne materiały.

  Pozdrawiam,
  Andrzej

  Bieruń Stary
  Spis właścicieli gruntów z 27.08.1856.

  Numer domu / właściciel.

  Bieruń Stary

  1. Franz Lubetzki
  2. Matheus Gawlik
  3. Carl Rupricht
  4. Johann Nyga
  5. Gustaw Erichsen
  6. Franz Bijok
  7. Joseph Krupa
  8. Joseph Fitzek
  9. Joseph Körner
  10. Franz Kulski
  11a. Johann Smietana
  11b. Johann Zołna
  12. Clemens Latocha
  13a. Johann Kocurek
  13b. Matheus Losson
  14. Franz Drobik
  15. Bulla Erben
  16a. Johann Hycz
  16b. Johann Nyga
  17. Thomas Gawlik
  18a. Johann Pawelczyk
  18b. Balzar Jagoda
  19. Valentin Krupa
  20. Matheus Kulsky
  21a. Clemens Wilczek
  21b. Johann Severin
  22. Paul Wilk
  23. Joseph Pawelczyk
  24. Balzar Lubetzki I
  25. Balzar Lubetzki II
  26. Johann Kajosch
  27a. Johann Czyrwik
  27b. Simon Seibert
  28. Valentin Krupa
  29. Johann Dlugai
  30. Matheus Drobik
  31. Fitzek Erben
  32. Paul Pawelczyk Erben
  33. Joseph Dziubany
  34. Bartek Latocha
  35. Franz Pawelczyk
  38. Franz Wilk
  37. Albert Gawlik
  39. Franz Gawlik
  40. Clemens Fitzek
  41. Martin Noras
  42. Johann Mika
  43 Franz Szorek
  44. Franz Jelonek
  45. Michael Kulski
  46. Franz Krupa
  47. Matheus Czempas
  48b. Michael Kocurek
  49. Johann Polaczek
  50. Matheus Błaszczyk
  51. Jacob Saternus
  54. Johann Latocha
  55. Valentin Stenzel
  56. Feitel Tichauer
  57. Valentin Strzezik
  58. Jacob Nowok
  59. Valentin Smilowsky
  60. Franz Mrowietz
  61. Michael Danek
  63. Johann Fitzek
  64. Johann Kocurek
  65. Jacob Czempas I
  66. Jacob Czempas II
  67. Valentin Miłowski
  68. Martin Kosztyra
  69. Valentin Indyka
  70. Michael Kocurek
  72. Franz Ottawa
  73. Johann Kostyra
  74. Jacob Latocha
  75. Abraham Cohn
  76. Thomas Czempas
  77. Albert Miernik
  78. Valentin Bieronski
  79. Albert Szostek
  80. Karwath Erben
  81. Johann Strzezik
  82. Joseph Nyga
  84. Matheus Gretka
  85a. Franz Indyka
  85b. Joseph Strzezik
  86. Paul Figiel
  87. Michael Czempas
  88. Johann Nyga
  89. Jacob Blaszczyk
  90. Matheus Severin
  91. Johann Saternus
  92. Joseph Pawełczyk
  93. Johann Oszek
  94a. Jacob Wilk
  94b. Albert Hanus
  95. Joseph Wilk
  97. Paul Malina
  98. Hylczyk Erben
  99a. Johann Dziubany
  99b. Paul Kucz
  100. Mijalski Erben
  101. Johann Kocurek
  102. Bobla Erben
  103. Johann Jagoda Erben
  104. Jacob Lubetzki
  106. Valentin Hycz
  108. Piątek Erben
  110. Krzikawski Erben
  111. Albert Gretka I
  112. Albert Grettka II
  113. Johann Horst
  115. Nicolaus Golus
  122. Bartek Grześica
  Abraham Wachsner

  Uwaga! Informacja na temat statusu poszczególnych właścicieli z Bierunia:
  od 1 do 34 – mieszczanie
  od 35 do 51 – zagrodnicy
  od 54 do 122 – chałupnicy; wśród nich tylko nr 95 to młynarz.

  Kopiec
  Spis właścicieli gruntów z 07.08.1856 r.

  1. Paul Krupa
  2. Paul Zoremba
  3. Thomas Wisńiofski
  4. Joseph Fik
  5. Carl Rutzki
  6. Martin Dziubany
  7. Johann Kaczmarczyk
  8. Andreas Andrysko Erben

  Uwaga! Wszyscy wymienieni właściciele z Kopca byli chałupnikami.

  Bijasowice, Kopań, Jajosty
  Spis właścicieli gruntów z 23.08.1856 r.

  Numer domu / właściciel.

  Bijasowice:

  1. Jacob Goy
  2. Paul Kottarczyk
  3. Matheus Kollny
  4. Valentin Dolczyczek
  6. Valentin Domczol
  7. Johann Michnol
  9. Franz Bartosz
  10. Joseph Wilk
  11. Simon Sluszorz
  12. Valentin Zollna
  13. Simon Zielinsky
  14a. Albert Glomb
  14b. Johann Brozowsky
  15. Woitek Skorta
  16. Adam Schoppa
  17. Johann Berger
  19. Valek Lukassek
  20. Valentin Stych
  21. Johann Adamus
  22. Mathes Korbel
  23. Albert Juretzky
  28. Johann Lukassek
  32. Jacob Ullmann
  33. Valentin Menczysna alias Zollna

  Kopań:

  1. Martin Tworz
  3. Johann Michalsky
  4. Mathes Sciersky
  5. Paul Kupitza
  6. Mulek alias Monsior
  7a. Johann Lubowietzky
  7b. Mathes Lubowietzky
  9. Paul Ulszok alias Leszik
  10. Franz Jaromin
  11. Joseph Piekoszowsky
  12. Valentin Losson
  14. Martin Baronek alias Walluss
  15. Martin Tkorsz alias Rzepus
  17. Wawrzin Derra

  Jajosty

  1. Thomas Zollna
  2. Martin Mrzyk
  3. Johann Drzysga
  4. Martin Sappek
  5. Joseph Bysenka
  7. Martin Golus
  8. Clemens Polko
  9. Johann Ulczok
  10. Martin Grenatyr
  11. Anton Nyga
  12. Clemens Skorta
  14. Johann Urbainczyk

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 6 months temu przez Historyk85.
  w odpowiedzi na: Forum się sypie … #27655
  Historyk85
  Użytkownik

  Witam,

  Ponownie wszystkie posty w temacie: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1900 r. są niewidoczne. Problem pojawia się stale co jakiś czas po dodaniu którejś z kolei odpowiedzi do wątku, proszę o rozwiązanie problemu.

  Pozdrawiam,
  Andrzej

Przeglądajasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 99)