Jan Proski

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 15 wpisów - od 286 do 300 (z 304)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego #18051
  Jan Proski
  Użytkownik

  1897-250-a-opielka-ignacy1.jpg

  Nr.250
  Scharley am 07. August 1897.
  Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Bergmann Josef Opiolka, wohnhaft zu Scharley Landkreis Beuthen, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Josefa Opiolka geborenen Opiolka, seiner Ehefrau katholischer Religion, wohnhaft bei ihm, zu Scharley in seiner Wohnung am ein und dreißigsten Juli des Jahres tausend achthundert neunzig und sieben nachmittags um acht Uhr, ein Kind männlichen Geschlechts geboren worden sei, welches die Vornamen Ignatz, Peter erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und wegen Schreibensunkunde mit seinen Handzeichen versehen. (xxx). Der Standesbeamte. (-)Mika. Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 7-ten August 1897. Der Standesbeamte. (-)…
  Nr. 250
  Szarlej, 07.08.1897
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawił się dzisiaj, o znanej tożsamości, górnik Josef Opiolka, zamieszkały w Szarleju powiat Bytom, wyznania katolickiego, i oznajmił, iż jego żona Josefa Opiolka z d. Opiolka, wyznania katolickiego, zamieszkała u niego w Szarleju, w jego mieszkaniu, dnia 31.07.1897 o godz. siódmej po południu urodziła dziecko płci męskiej, któremu nadano imiona Ignatz / Peter. Przeczytano na głos, uznano i, z powodu niepiśmienności zgłaszającego, zaopatrzono własnoręcznymi znakami graficznymi (xxx). Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 07.08.1897

  1900-277-a-opielka-michal1.jpg

  Nr.277
  Scharley am 28. September 1900.
  Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Bergmann Josef Opielka, wohnhaft zu Scharley Landkreis Beuthen, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Josefa Opielka geborenen Opielka, seiner Ehefrau katholischer Religion, wohnhaft bei ihm, zu Scharley in seiner Wohnung am fünf und zwanzigsten September des Jahres tausend neunhundert vormittags um fünf Uhr, ein Knabe geboren worden sei und das Kind die Vornamen Michael / Cyprian erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben (-) Josef Opielka. Der Standesbeamte. (-)Mika. Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 28-ten September 1900. Der Standesbeamte. (-)…
  Nr. 277
  Szarlej, 28.09.1900
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawił się dzisiaj, o znanej tożsamości, górnik Josef Opielka, zamieszkały w Szarleju powiat Bytom, wyznania katolickiego, i oznajmił, iż jego żona Josefa Opielka z d. Opielka, wyznania katolickiego, zamieszkała u niego w Szarleju, w jego mieszkaniu, dnia 25.09.1900 o godz. piątej rano urodziła chłopczyka, któremu nadano imiona Michael / Cyprian. Przeczytano na głos, uznano i podpisano(-) Josef Opielka. Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 28.09.1900

  1905-394-a-opielka-franciszka1.jpg

  Nr.394
  Scharley am 02. October 1905.
  Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, die Frau Josefa Opielka geborene Opielka, wohnhaft in Scharley Kaminerstraße 34, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Anzeigenden selbst, Ehefrau des Invaliden Josef Opielka katholischer Religion, wohnhaft zu Scharley in der Wohnung des Ehemannes am fünf und zwanzigsten September des Jahres tausend neunhundert fünf vormittags um zwei Uhr, ein Mädchen geboren worden sei und das Kind die Vornamen Franciska / Emilie erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben (-) Josefa Opielka geb. Opielka. Der Standesbeamte. (-)Mika. Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 02-ten October 1905. Der Standesbeamte. (-)…
  Nr. 394
  Szarlej, 02.10.1905
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawiła się dzisiaj, o znanej tożsamości, Józefa Opielka z d. Opielka, zamieszkała w Szarleju przy ulicy Kamieńskiej 34, wyznania katolickiego, i oznajmiła, iż ona, żona inwalidy Józefa Opielki wyznania katolickiego zamieszkałego w Szarleju, w mieszkaniu męża, dnia 25.09.1905 o godz. drugiej w nocy urodziła dziewczynkę, której nadano imiona Franciska / Emilie. Przeczytano na głos, uznano i podpisano(-) Josefa Opielka z d. Opielka. Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 02.10.1905

  w odpowiedzi na: Prośba o prztłumaczenie #18045
  Jan Proski
  Użytkownik

  Nr.18
  Kochlowitz, den 2-ten Februar 1866 ist getraut worden der Junggeselle Franz Sohn des Häuslers Simon Zemla aus Kochlowitz mit der Jungfrau Magdalena Tochter des Bauers Joseph Kołodziej aus Kochlowitz. Der Bräutigam ist 24 Jahre und sie 21 Jahre alt.
  Zg. Bernhard Wilk Häusler, Carl Zemła Häusler.

  Nr.18
  Kochłowice, 02.02.1866
  Kawaler Franciszek, syn chałupnika Simona Zemla z Kochłowic, poślubił pannę Magdalenę, córkę kmiecia Józefa Kołodziej z Kochłowic. Pan młody ma 24 a panna młoda 21 lat.
  Świadkowie: Bernhard Wilk chałupnik i Carl Zemła chałupnik.

  w odpowiedzi na: Niepewności w tłumaczeniach #18044
  Jan Proski
  Użytkownik

  (S)Zandowitz, 4. Juni 1839
  Wurde getraut der Junggeselle Franz Dropala ehelicher Sohn des Johann Dropał(l)a Hammerschmiedes von ..?.. mit der Jungfrau Josepha eheliche Tochter des Simon Kus Häusler von Philipopolis(?).Zg. Franz Duda Scholz(Schulze?) von … und Anton Ziaia Gärtner von Zandowitz.
  Żędowice, 04.06.1839
  Miejscowy proboszcz udzielił ślubu kawalerowi Franciszkowi Dropala(ł)a, ślubnemu synowi Jana Dropały z ..?.. pracującego w kuźni-młotowni, i pannie Józefie, ślubnej córce Szymona Kus chałupnika z Philipopolis(?).
  Świadkowie: Franz Duda sołtys z … i Anton Ziaia zagrodnik z Zandowitz.

  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego #18043
  Jan Proski
  Użytkownik

  1896-51-a-julia-opielka-1.jpg

  Nr.51
  Scharley am 18. Februar 1896.
  Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Bergmann Josef Opielka, wohnhaft in Scharley Landkreis Beuthen, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Josefa Opielka geborenen Opielka, seiner Ehefrau katholischer Religion, wohnhaft bei ihm, zu Scharley in seiner Wohnung am sechszehnten Februar des Jahres tausend achthundert neunzig und sechs vormittags um sieben Uhr, ein Kind weiblichen Geschlechts geboren worden sei, welches die Vornamen Julie, Marie erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. (-)Josef Opielka. Der Standesbeamte. (-)Mika. Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 18-ten Februar 1896. Der Standesbeamte. (-)…
  Nr. 51
  Szarlej, 18.02.1896
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawił się dzisiaj, o znanej tożsamości, górnik Josef Opielka, zamieszkały w Szarleju powiat Bytom, wyznania katolickiego, i oznajmił, iż jego żona Josefa Opielka z d. Opielka, wyznania katolickiego, zamieszkała u niego w Szarleju, w jego mieszkaniu, dnia 16.02.1896 o godz. siódmej rano, urodziła dziecko płci żeńskiej, któremu nadano imiona Julie / Marie. Przeczytano na głos, uznano i podpisano. (-)Josef Opielka. Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 18.02.1896

  1898-300-a-opielka-jadwiga-1.jpg

  Nr.300
  Scharley am 10. Oktober 1898.
  Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Bergmann Josef Opielka, wohnhaft zu Scharley Landkreis Beuthen, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Josefa Opielka geborenen Opielka, seiner Ehefrau katholischer Religion, wohnhaft bei ihm, zu Scharley in seiner Wohnung am sechsten Oktober des Jahres tausend achthundert neunzig und acht vormittags um neun Uhr, ein Kind weiblichen Geschlechts geboren worden sei, welches die Vornamen Hedwig, Wiktoria erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und wegen Schreibensunkunde mit seinen Handzeichen versehen. (xxx). Der Standesbeamte. (-)Mika. Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 10-ten Oktober 1898. Der Standesbeamte. (-)…
  Nr. 300
  Szarlej, 10.10.1898
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawił się dzisiaj, o znanej tożsamości, górnik Josef Opielka, zamieszkały w Szarleju powiat Bytom, wyznania katolickiego, i oznajmił, iż jego żona Josefa Opielka z d. Opielka, wyznania katolickiego, zamieszkała u niego w Szarleju, w jego mieszkaniu, dnia 06.10.1898 o godz. dziewiątej przed południem, urodziła dziecko płci żeńskiej, któremu nadano imiona Hedwig / Wiktoria. Przeczytano na głos, uznano i, z powodu niepiśmienności zgłaszającego, zaopatrzono własnoręcznymi znakami graficznymi (xxx). Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 10.10.1898

  1902-85-a-opielka-wiktoria-1.jpg

  Nr.85
  Scharley am 04. März 1902.
  Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, die Hebamme Frau Josefine Drobczyk, wohnhaft zu Scharley Landkreis Beuthen, Religion, und zeigte an, daß von der Josefa Opielka geborenen Opielka, Ehefrau des Bergmanns Josef Opielka, beide katholischer Religion, wohnhaft zu Scharley, zu Scharley in Wohnung des Ehemannes am fünf und zwanzigsten Februar des Jahres tausend neunhundert zwei vormittags um sechs Uhr, ein Mädchen geboren worden sei, und daß das Kind die Vornamen Wiktoria Anastasia erhalten habe. Die Anzeigende erklärte, daß sie bei der Niederkunft der Frau Opielka zugegen gewesen sei. Ein Druckwort gestrichen. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. (-)Josefine Drobczyk. Der Standesbeamte. (-)Mika. Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 04-ten März 1902. Der Standesbeamte. (-)…
  Nr. 85
  Szarlej, 04.03.1902
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawiła się dzisiaj, o znanej tożsamości, położna Josefine Drobczyk, zamieszkała w Szarleju powiat Bytom, i oznajmiła, iż Josefa Opielka z d. Opielka, żona górnika Józef Opielka obydwoje wyznania katolickiego, zamieszkała w Szarleju, w mieszkaniu męża w Szarlej, dnia 25.02.1902 o godz. szóstej rano, urodziła dziewczynkę, której nadano imiona Wiktoria / Anastasia. Zgłaszająca oświadczyła, iż była obecna przy rozwiązaniu. Przeczytano na głos, uznano i podpisano (-)Josefine Drobczyk. Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 04.03.1902

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 years, 11 months temu przez Jan Proski.
  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego #18024
  Jan Proski
  Użytkownik

  Nr.182
  Scharley am 23. Mai 1903.
  Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, die Hebamme Frau Josefine Drobczyk, wohnhaft in Scharley Landkreis Beuthen, und zeigte an, daß von der Josefa Opielka geborenen Opielka, Ehefrau des Bergmann Josef Opielka, beide katholischer Religion, wohnhaft in Scharley, zu Scharley in der Wohnung des Ehemannes am siebenzehnten Mai des Jahres tausend neunhundert drei vormittags um vier Uhr, ein Mädchen geboren worden sei und daß das Kind die Vornamen Helene Antonie erhalten habe. Die Anzeigende erklärte, daß sie bei der Niederkunft der Opielka zugegen gewesen sei. Ein Druckwort gestrichen. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. (-)Josefine Drobczyk. Der Standesbeamte. (-)… . Die Übereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 23-ten Mai 1903. Der Standesbeamte. (-)…

  Nr. 182
  Szarlej, 23.05.1903
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawiła się dzisiaj, o znanej tożsamości, położna Josefine Drobczyk, zamieszkała w Szarleju powiat Bytom i oznajmiła, iż Josefa Opielka urodzona Opielka, żona górnika Josef Opielka, obydwoje wyznania katolickiego, zamieszkała w Szarleju, w mieszkaniu męża w Szarleju, dnia 17.05.1903 o godz. czwartej nad ranem, urodziła dziewczynkę, której nadano imiona Helena / Antonia. Zgłaszająca oznajmiła, iż była obecna przy rozwiązaniu. Skreślono jeden drukowany wyraz. Przeczytano na głos, uznano i podpisano. (-)Josefine Drobczyk. Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)… Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 23.05.1903

  Jan Proski
  Użytkownik

  Akty urodzenia bliźniaków (chłopcy)

  210.
  Dnia 18.12.1864 ochrzcił proboszcz Broll syna stolarza Maximiliana Smordzowskiego z Kaminitz i jego żony Ernestiny Lompa, urodzonego 15.12.1864 o godz. 8:15 rano, któremu nadano imię Maximilian.
  Chrzestni: Johann Schittek krawiec z Babinitz i Johanna Nier z Kaminitz.

  211.
  Dnia 18.12.1864 ochrzcił proboszcz Broll syna stolarza Maximiliana Smordzowskiego z Kaminitz i jego żony Ernestiny Lompa, urodzonego 15.12.1864 o godz. 10:00 przed południem, któremu nadano imię Emil.
  Chrzestna: Praxeda Lompa dziewczyna z Szarleja.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 years, 12 months temu przez Jan Proski.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 years, 12 months temu przez Jan Proski.
  w odpowiedzi na: Niepewności w tłumaczeniach #17945
  Jan Proski
  Użytkownik

  d-c-52-1863-pb.jpg
  Haraschowska, 7-ten,siebenten Januar (miesiąc skreślono)
  Den 4-ten, vierten, Februar starb der Kolonist Philipp Bartodziej. Erben: Barbara Broll, Ehefrau u. Johann 6 J. und Ignatz 3 J. Kinder II Ehefrau u. Franciska Tochter 19 J. aus I-ten Ehe.
  52 Jahre alt.
  Typhus.
  Czwartego lutego zmarł osadnik Philipp Bartodziej. Spadkobiercy: Barbara Broll żona, Johann 6 lat i Ignatz 3 lata z drugiego małżeństwa oraz Franciska córka 19 lat z pierwszego małżeństwa.

  d-a-98-1857-jb.jpg
  Haraschowska den 28-ten Juli. Johann
  Den acht und zwanzigsten Juli wurde dem ..?.. Philipp Bartodziej das von seiner Ehefrau Barbara geb. Broll den 26-ten (sechs u. zwanzig) um 6 U. Ab. geb. Knäblein mit Namen Johann getauft. Pathen: Karl ….?….. , Elisab. Czok Gärtnerin aus Gr. Stanisch.
  Dwudziestego ósmego lipca ochrzczono ..?.. Filipowi Bartodziej chłopczyka, którego urodziła 26.07. o godz.6 wieczorem jego żona Barbara z domu Broll, i nadano mu imię Johann. Chrzestnymi byli: Karl …?… i Elisabeth Czok żona zagrodnika z Groß Stanisch.

  d-a-98-1857-jb1.jpg – podwójny scan, jak wyżej

  d-b-19-1853-pb.jpg
  Den 2. October
  Der Wittwer u. Kolonist Philipp Bartodziej aus Harraschowska mit der Jgfr. Barbara, ältesten Tochter des verst. Einliegers Anton Broll aus Bendawitz. Z. Laurenz Maniera(?) Häusler aus Gr. Stanisch, Anton Ptok Freigärtner aus Skrzy(i)dlowitz.
  Br. 42 – Br.25 J.
  Dnia 02 października
  Wdowiec i osadnik Philipp Bartodziej z Har(r)aschowska z panną Barbara, najstarszą córką zmarłego najemcy mieszkania lokatorskiego Anton Broll z Bendawitz. Świadkowie: Laurenz Maniera(?) z Groß Stanisch i Anton Ptok wolny zagrodnik ze Skrzy(i)dlowitz.
  Pan młody 42 lata
  Panna młoda 25 lat.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 years, 12 months temu przez Jan Proski.
  Jan Proski
  Użytkownik

  https://www.familysearch.org/search/catalog/1009044?availability=Family%20History%20Library

  Dzieci Maximiliana Smordzowskiego:
  – Eduard ur.1854
  – Maria ur.1856
  – Maximilian ur.1864
  – Carl. ur. 1866
  – …

  W tych latach mieli jeszcze dzieci Carl Smordzowski i Heinrich Smordzowski (być może pokrewieństwo Maximiliana). Przyjemnego układania schematu.

  „Nie rób drugiego kroku, jeśli nie jesteś pewny, że po pierwszym stoisz na solidnym fundamencie”

  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie zdania (j.niem.) #17942
  Jan Proski
  Użytkownik

  … zuletzt verheiratet gewesen mit dem …

  … jej ostatnim mężem był …

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 years, 12 months temu przez Jan Proski.
  w odpowiedzi na: Niepewności w tłumaczeniach #17934
  Jan Proski
  Użytkownik

  Ja bym powiedział, że to jest/było odwrotnie. To polskie nazwiska, np. Pawlica przystosowano do pisowni niemieckiej.

  Jan Proski
  Użytkownik

  Akt chrztu do studiowania w załączniku.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  w odpowiedzi na: Niepewności w tłumaczeniach #17926
  Jan Proski
  Użytkownik

  Akt 1 – verstorbenen Franziska
  – wygląda na Zmiskol albo Zmistzol
  Akt 2 – Pawlitza, dość jednoznacznie
  Akt 3 – zmarła Einliegerfrau Josepha Dropalla
  – jej mąż Einlieger Franz Dropalla
  – jej ojciec Kolonist Simon Kusch
  – jej matka Marianna geboren … kann nicht angegeben werden.
  Plik 4 1 akt – neun und achtzig Jahre alt
  – … verheiratet gewesen mit der in Cowolowska verstorbenen Josepha geboren
  Kusch, Sohn des in … verstorbenen Häuslers Johann Dropalla und dessen
  ebendaselbst verstorbenen Ehefrau Josepha geborene Zaja
  Nach dem sei: – die Anzeigende erklärt, daß sie bei dem Tode ihres Vaters zugegangen war.
  – die Anzeigende erklärt, daß sie von dem vorbezeichneten Sterbefalle aus
  eigener Wissenschaft unterrichtet sei.

  Jan Proski
  Użytkownik

  Jeszcze jeden załącznik

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  Jan Proski
  Użytkownik

  Też się może przydać, załączniki.
  Kościelny akt urodzenia Klary podaje nazwisko matki jako Bogawski (jeśli dobrze przeczytałem).
  W akcie zgonu, także kościelny, zapisano datę śmierci 20.10.1874.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 years temu przez Jan Proski.
  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  w odpowiedzi na: Prośba o przetłumaczenie akty zgonu (j. niemiecki) #17799
  Jan Proski
  Użytkownik

  St. Annaberg, am 14 Juli 1921
  Auf Grund der Mitteilung der Spezial-Polizei Oberschlesien Gruppe Zabrze (Hindenburg) Abteilung III ist heute eingetragen worden, daß der Grubenarbeiter(!?) Emil Hadrassek Ehemann der Anna geborene Konietzny, 44 Jahre alt, wohnhaft in Hindenburg Kaiser-Wilhelm-Straße 11, geboren zu Zabrze, im Gefecht bei Annaberg im Mai des Jahres tausend neunhundert zwanzig und eins verstorben sei, Tag und Stunde des Todes sind nicht festgestellt worden.
  Die Übereinstimmung mit dem Hauptregister beglaubigt.
  St. Annaberg, am 14-ten Juli 1921

  Góra Świętej Anny, 14 lipca 1921
  Na podstawie zawiadomienia Górnośląskiej Policji Specjalnej, Gruppa Zabrze (Hindenburg) oddział III, dokonano dzisiaj wpisu dotyczącego śmierci pracownika kopalnianego(!?) Emila Hadrassek, męża Anny z domu Konietzny, wiek 44 lata, zamieszkałego w Hindenburg ulica Cesarza Wilhelma 11, urodzonego w Zabrzu, który zmarł w czasie walk pod Górą Świętej Anny w maju bieżącego roku. Dnia i godziny zgonu nie ustalono.

  Potwierdza się zgodność tego wpisu z wykazem głównym.

Przeglądajasz 15 wpisów - od 286 do 300 (z 304)