Jan Proski

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 15 wpisów - od 286 do 300 (z 361)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: USC Sucha Góra #20185
  Jan Proski
  Użytkownik

  Jerzy!
  Ta strona jest dostępna online, znalazłem potrzebny skan. Wystarczy iść po śladzie, który wskazał Andrzej.
  Pozdrawiam

  w odpowiedzi na: USC Sucha Góra #20171
  Jan Proski
  Użytkownik

  OK, dzięki!

  Ta nowa strona jest niestety, z mojego punktu widzenia, okropnie skomplikowana.
  No cóż, muszę trochę popracować.

  Pozdrawiam

  w odpowiedzi na: USC Sucha Góra #20166
  Jan Proski
  Użytkownik

  Mając taką wskazówkę, trudno nie znaleźć!

  Piyknie Wom dziynkuja panocku.

  Przy okazji jedno pytanie.
  Jest to ta sama strona?
  1. -szukajwarchiwach.gov.pl
  2.- szukajwarchiwach.pl
  Na tej drugiej, gdzie dotychczas szukałem, nie ma żadnych skanów z Trockenberg / Sucha Góra.

  Pozdrawiam

  w odpowiedzi na: Prosba o przetlumaczenie #20152
  Jan Proski
  Użytkownik

  Niestety muszę sprostować.
  Einlieger (czynszownik, lokator, najemca mieszkania) to był i jest wolny człowiek. Jego podstawą zarobkową było bardzo często zatrudnienie dorywcze. On mógł pracować np. jako pomocnik murarza albo pacownik leśny, naturalnie także nawet dla kmiecia albo u kmiecia, wykonując różne czynności. Uważam jednak, iż nie należy go określać jako parobek.

  w odpowiedzi na: Prosba o przetlumaczenie #20150
  Jan Proski
  Użytkownik

  Sohn des Einliegers..
  die Arbeiterin Theresie Palowski, ledig…

  w odpowiedzi na: Prośba o przetłumaczenie #20147
  Jan Proski
  Użytkownik

  niezamężna – alleinstehend, ehelos, ledig, nicht verheiratet, ohne Mann, single, unvermählt, noch frei, noch zu haben, gattenlos, unverehelicht, unverheiratet [według słownika języka niemieckiego]

  000.jpg
  unverehelich(t) – niezamężna

  000-1.jpg
  unverehelich(t) – niezamężna

  imie.jpg
  może tu http://www.imiona.info/Wendelin.html

  w odpowiedzi na: Prośba o przetłumaczenie #20139
  Jan Proski
  Użytkownik

  01-1.jpg
  Dożywotnik Matthäus Malcharek zamieszkały w Czarkow, katolickiego wyznania, zgłosił, że
  Ewa Malcharek, niezamężna córka zgłaszającego (z pierwszego małżeństwa) i jego zmarłej żony Maria z domu Kałus, katolickiego wyznania, zamieszkała u zgłaszającego

  02-1.jpg
  w Czarków w jego mieszkaniu, 22.10.1877, o godz. 5:00 przed południem, urodziło się dziecko płci żeńskiej, któremu przy chrzcie nadano imiona
  Maria, Ewa

  w odpowiedzi na: Prośba o przetłumaczenie #20132
  Jan Proski
  Użytkownik

  01.jpg
  urodzony w Czarkow, był ożeniony w drugim małżeństwie z Agnes z domu Sittek (25 lat)
  syn zmarłego w Czarkow kmiecia Mathaeus Malcharek i jego również tam zmarłej żony Anna z domu Kałus,

  02.jpg
  Zgłaszający oznajmił. iż był obecny przy zgonie dożywotnika Mathaeus Malcharek.

  w odpowiedzi na: Prośba o przetłumaczenie #20127
  Jan Proski
  Użytkownik

  1.SALAMON.jpg

  Świerklany Górne, 12 lipca 1885
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawiła się dzisiaj, o znanej tożsamości,
  żona właściciela gruntu [ chałupnik, zagrodnik albo kmieć ] Marianna Salamon z domu Wibjok(?), zamieszkała w Świerklany Dolne, i zgłosiła, że
  Johann Salamon jej małżonek, 50 lat, katolickiego wyznania, zamieszkały w Świerklany Dolne, urodzony w Pohlom [ Połomia ], syn zmarłego w Pohlom kmiecia Johann Salamon i jego zmarłej żony (imię i nazwisko nieznane),
  zmarł 12 lipca 1885 przed południem o godz. 10:00 w Świerklany Dolne w jego mieszkaniu.

  Przeczytano na głos, uznano i z powodu niepiśmiennictwa zgłaszającej zaopatrzono jej własnoręcznymi znakami graficznymi.

  2.WYBIOK.jpg

  Świerklany Górne, 30 maja 1900
  przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawił się dzisiaj, o znanej tożsamości,
  właściciel gruntu [ chałupnik, zagrodnik albo kmieć ] Ignatz Ciemienga, zamieszkały w Świerklany Dolne i zgłosił, że
  (?die Mutter?) Marianna Salamon urodzona Wybiok(?), 67 lat, katolickiego wyznania, zamieszkała w Świerklany Dolne, urodzona w Świerklany Dolne, córka zmarłych, nieznanych rodziców,
  zmarła w Świerklany Dolne 29 kwietnia 1900 o godz. 5:00 rano (?Vormittags um 5 früh?).

  w odpowiedzi na: Prośba o przetłumaczenie #20122
  Jan Proski
  Użytkownik

  Rogoźna, 6 grudnia 1893
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawił się dzisiaj, o znanej tożsamości,
  robotnik Franz Budniok
  zamieszkały w Rogoźna i oznajmił, iż Carola Budniok, jego żona, 46 lat, katolickiego wyznania, zamieszkała i urodzona w Rogoźna,
  córka robotnika Benedikt Galuschka i jego małżonki Barbara urodzona Motyka, obydwoje zamieszkali i zmarli w Rogoźna,
  zmarła w Rogoźna w jej mieszkaniu dnia 6 grudnia 1893 o godz. 3:30 w nocy.

  Przeczytano na głos, uznano i podpisano
  (-)Franz Budniok

  w odpowiedzi na: USC Siemianowice #20116
  Jan Proski
  Użytkownik

  Dziękuję bardzo panie Zbigniewie!

  I jeszcze raz dzięki dla pana Andrzeja za gotowość pomocy.

  Przyjemnej niedzieli.

  w odpowiedzi na: USC Siemianowice #20111
  Jan Proski
  Użytkownik

  Moin,
  dziękuję za szybką odpowiedź i życa łostrego knipsuwanio.

  w odpowiedzi na: Prośba o przetłumaczenie aktów ślubu #20102
  Jan Proski
  Użytkownik

  ANTON-SOLICH.png
  24. czerwca 1849 zaślubił Boretzki w kościele w Boguszowicach wdowca Anton Sohlich(?), 42 lata, zagrodnik z Brodek z dziewką [ służącą ] Francisca, 20 lat, córką zagrodnika Georg Stronczek z Brodek.
  Świadkowie:
  – Caspar Heisig zagrodnik i Joseph Stronczek zagrodnik, obydwaj z Rogoźna

  BUDNIOK.png
  10 października zaślubiono parobka Franz Budniok, 26 lat, z Kłokocina [ Żory], syn zmarłego w Rogoźna [ Żory], komornika Thomas Budniok,
  z dziewką [ służącą ] Carolina, 19 lat, córką zmarłego komornika Benno Gal [ ł? ] uszka z Rogoźna.
  Świadkowie:
  – August Boenisz komornik z Brodek [ Rój, Żory ]
  – Clemens Studnik szewc z Rogoźna.

  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie. #20101
  Jan Proski
  Użytkownik

  Gostyń, 29.05.1898
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, o uznanej tożsamości potwierdzonej przez znanego urzędnikowi policjanta pomocniczego Jakob Rzepka z Gostynia,
  cieśla Johann Gandyk,
  zamieszkały w Wyrach powiat Pszczyna i zgłosił, że dożywotniczka Catharina Schewior, z domu Zur, 85 lat, wyznania katolickiego, zamieszkała i urodzona w Wyrach, wdowa po zmarłym w Wyrach chałupniku Mathäus Schewior,
  córka komornika Thomas Zur i jego żony Susanna, z domu Chwola, obydwoje zmarli w Wyrach,
  zmarła w Wyrach w mieszkaniu dożywotnika Josef Handel,
  dnia 29.05.1898 o godz. 6:15 po południu.
  Zgłaszający oznajmił, iż był obecny przy jej śmierci.

  Przeczytano na głos, uznano i podpisano
  Johann Gandyk

  Urzędnik USC
  Glettnik

  Potwierdza się zgodność z registrem głównym
  Gostyń, 29.05.1898
  Urzędnik USC
  Glettnik

  Notatka z prawej strony.

  Małżonek zmarłej dożywotniczki Katharina Siewior nosi imię Malcher,
  jej matka nazywa się Maria z domu Klima.
  Wpisano na mocy zarządzenia Królewskiego Sądu Rejonowego Mikołów z dnia 09.11.1907
  Urzędnik USC
  Glettnik
  Zgodność potwierdzono, Mikołów, 03.01.1908
  Pisarz sądowy Królewskiego Sądu Rejonowego

  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie. #20098
  Jan Proski
  Użytkownik

  Gostin, am 29. Mai 1898
  Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Per-
  sonlichkeit nach durch den von Person bekannten Ge-
  meindewächter Jakob Rzepka aus Gostin anerkannt,
  der Zimmermann Johann Gandyk
  wohnhaft zu Wyrow, Kreis Pless,
  und zeigte an, daß die Auszüglerin Catharina
  Schewior, geborene Zur
  85 Jahre alt, katholischer Religion,
  wohnhaft zu Wyrow
  geboren zu Wyrow, Wittwe nach dem zu Wy-
  row verstorbenen Häusler Mathäus
  Schewior
  Tochter des Einliegers Thomas Zur und
  dessen Ehefrau Susanna, geborene
  Chwola, beide zu Wyrow verstorben,
  zu Wyrow in der Wohnung des Auszügler Josef Handel
  am neun und zwanzigsten Mai
  des Jahres tausend acht hundert neunzig und acht
  Nachmittags um sechs und einviertel Uhr
  verstorben sei, der Anzeigende erklärte, daß er bei
  dem Tode der Catharina Schewior zugegen war.

  Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.
  Johann Gandyk

  Der Standesbeamte
  Glettnik

  Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt.
  Gostin, am 29-ten Mai 1898
  Der Standesbeamte
  Glettnik

  Bemerkung seitlich rechts:

  Der Ehemann der verstorbenen
  Auszüglerin Katharina Siewior
  heißt mit Vornamen Malcher,
  ihre Mutter heißt mit Vor-
  namen Maria und ist eine
  geborene Klima.
  Eingetragen zufolge An-
  ordnung des Königlichen
  Amtsgerichts Nicolai vom
  9. November 1907.
  Der Standesbeamte
  (gez.) Glettnik
  Die Richtigkeit bescheinigt.
  Nicolai, den 3. Januar 1908

  Gerichtsschreiber des
  Königlichen Amtsgerichts

Przeglądajasz 15 wpisów - od 286 do 300 (z 361)