Jan Proski

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 15 wpisów - od 271 do 285 (z 304)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego #18212
  Jan Proski
  Użytkownik

  Teksty w załączniku

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  w odpowiedzi na: Prośba o przetłumaczenie z j. niemieckiego aktu zgonu #18208
  Jan Proski
  Użytkownik

  Wpisało się pod wczorajszą datą. Naturalnie „samo się zrobiło”.

  w odpowiedzi na: Prośba o przetłumaczenie z j. niemieckiego aktu zgonu #18202
  Jan Proski
  Użytkownik

  Proszę bardzo.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  w odpowiedzi na: Prośba o przetłumaczenie z j. niemieckiego aktu zgonu #18195
  Jan Proski
  Użytkownik

  Pozycja 149 też?

  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie 3 krótkich fragmentów #18194
  Jan Proski
  Użytkownik

  Dotyczy Karla Pajonka

  Bardzo mi przykro Panie Adamie, że „wysyłam” Pana do Cesartswa Austro-Węgierskiego.
  Przyjrzałem się jeszcze raz temu wyrazowi i niestety ja tam widzę Oesterreich albo przy odrobinie fantazji Oschterreich (ta pisownia jest też spotykana regionalnie).
  Może specjaliści w Forum, do których ja się nie zaliczam, znajdą rozwiązanie tego problemu.

  Pozdrawiam

  Jan Proski
  Użytkownik

  Zgodnie z życzeniem

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie 3 krótkich fragmentów #18186
  Jan Proski
  Użytkownik

  Załącznik poniżej.
  Niestety trochę brakuje, może ktoś uzupełni.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  Jan Proski
  Użytkownik

  Załącznik poniżej

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  w odpowiedzi na: Tłumaczenie z niemieckiego #18131
  Jan Proski
  Użytkownik

  1. Mateusz Zyzik
  Rogolowietz, den 23. Februar 1822; Mathias
  Ist dem Einlieger Walentin Zyzik von seinem Weibe Margareth geb. God am 23. um 3 Uhr abends ein Knabe geboren und Mathias getauft. Taufzeugen: Gregor Schwiezy Häusler aus Rogolowietz, Walek Moczny Colonist aus Harraschowska.
  Rogolowietz, dnia 23.02.1822; Maciej(!)
  Ochrzczono syna najemcy mieszkania Walentin Zyzik, którego urodziła jego żona Margareth z d. God dnia 23 lutego o godz. 3:00 w nocy. Chrzestni: Gregor Schwiezy chałupnik z Rogolowietz, Walek Moczny osadnik z Harraschowska

  2. Franciszka Strzelczyk
  Colonowska, den 19. Mayus 1824; Francisca +19.VI(?).1892
  Ist dem Einlieger Anton Strzelczyk von seinem Weibe Sophia geboren Pawlicza ein Mägdlein geboren und Francisca getauft worden. T:Z: Madlena Zmiezkol(ł?) Einliegerin aus Bzinitzka, Jaś God Einlieger aus Fossowska.
  Colonowska, dnia 19.05.1824; Francisca, zmarła 19.czerwca(?).1892
  Ochrzczono córkę najemcy mieszkania Anton Strzelczyk, którą urodziła jego żona Sophia z d. Pawlicza. Chrzestni: Madlena Zmiezkol(ł?) z Bzinitzka, Jaś God z Fossowska, obydwoje najemcy mieszkania.

  3. Spałek
  Den 22.ten (zweiundzwanzigsten) Februar 1859 cop. Kahl den ehr- und tugendsamen Hüttenmann Anton, Sohn des Häuslers Franz Spałek aus Bendawitz, mit der ehr- und tugendsamen Franciska Tochter des Häuslers Franz Szaffarz aus Kl.Stanisch.
  …(?)
  Testes: Bauer Barthol. Cupała aus Kl. Stanisch, Häusler Barthol. Dryja(?) aus Bendawitz.
  (?Proboszcz, duchowny?) Kahl udzielił dnia 22.02.1859 ślubu czcigodnemu, pełnemu cnót hutnikowi imieniem Anton, synowi chałupnika Franz Spałek z Bendawitz i czcigodnej, pełnej cnót Franciszce, córce chałupnika Franz Szaffarz z Klein Stanisch.
  ….(?)
  Świadkowie: kmieć Bartholomäus Cupała z Klein Stanisch, chałupnik Bartholomäus Dryja(?) z Bendawitz.

  4. Zyzik
  den 15. August 1848
  Der Junggeselle Mathias 2. Sohn des Frischers(*) Valentin Zyzyk aus Rogolowietz mit der Jungfrau Francisca, ältesten Tochter des verst. Einliegers Anton Strzelczyk aus Colonnowska. Zeuge: Mathias Mosck (Mosch?) Frischer(*) aus Bzinicka
  Das Alter der Brautleute: Bräutigam 26, Braut 24 Jahre.
  Kawaler Maciej, drugi syn hutnika(*) Valentin Zyzyk z Rogolowietz z panną Francisca najstarszą córką zmarłego najemcy mieszkania Anton Strzelczyk z Colonnowska. Świadek: Mathias Mosck (Mosch?) hutnik.
  Wiek nowożeńców: pan młody 26, panna młoda 24 lata.

  * Frischer: hutnik zatrudniony przy procesie utleniania surówki

  w odpowiedzi na: Prośba o odczytanie i tłumaczenie aktu ślubu #18125
  Jan Proski
  Użytkownik

  slub-schillaj-czock-1898r.jpg

  Chropaczow am ersten
  October tausend acht hundert neunzig und acht.
  Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, zum
  Zweck der Eheschließung:
  1. der ledige Hüttenarbeiter Joseph Johann
  Schillaj
  der Persönlichkeit nach durch den persönlich bekannten Wächter
  Franz Dragon von hier anerkannt,
  katholischer Religion, geboren den sechszehnten
  Dezember des Jahres tausend acht hundert
  siebenzig und zwei zu Godullahütte
  wohnhaft zu Godulla-
  hütte
  Sohn des Hütteninvaliden Joseph Schillaj
  und dessen Ehefrau Veronica geborenen
  Kulka, beide wohnhaft
  zu Godullahütte
  2. die unverehelichte Grubenarbeiterin
  Marie Pauline Czock
  der Persönlichkeit nach durch den persönlich bekannten Wächter
  Franz Dragon von hier anerkannt,
  katholischer Religion, geboren den sechsten
  Juni des Jahres tausend acht hundert
  achtzig und eins zu Chropaczow
  Tochter des Grubeninvaliden Ludwig Czock
  und dessen Ehefrau Pauline geborenen
  Rocznik beide wohnhaft
  zu Chropaczow.

  Als Zeugen zugezogen und erschienen:
  3. der Wächter Franz Dragon
  der Persönlichkeit nach
  bekannt,
  achtundfünfzig Jahre alt, wohnhaft zu Chropaczow
  4. der Bergmann Aleksander Kulka
  der Persönlichkeit nach durch den persönlich bekannten
  Wächter Franz Dragon von hier anerkannt,
  sechsundvierzig Jahre alt, wohnhaft zu Chropaczow.
  .
  .
  .
  Vorgelesen, genehmigt und wegen Schreibensunkunde
  vom Zeugen Franz Dragon mit Handzeichen
  versehen. Joseph Schillaj
  Marie Schillaj geborene Czok
  x x x Aleksander Kulka

  Chropaczów 01.10 1898
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawił się dzisiaj w celu zawarcia związku małżeńskiego:
  1. samotny, pracownik hutniczy Joseph Johann Schillaj, którego tożsamość potwierdził
  znany osobiście urządnikowi Wächter(*) Franz Dragon tu mieszkający, wyznania
  katolickiego, urodzony 16.12.1872 w Goduli, tamże zamieszkały, syn inwalidy hutniczego
  Joseph Schillaj i jego małżonki Veronica z d. Kulka, obydwoje zamieszkali w Goduli.
  2. niezamężna pracowniczka kopalniana Marie Pauline Czock, której tożsamość potwierdził
  znany osobiście urządnikowi Wächter(*) Franz Dragon tu mieszkający, wyznania
  katolickiego, urodzona 06.06.1881 w Chropaczowie, córka inwalidy górniczego Ludwig
  Czock i jego małżonki Pauline z d. Rocznik, obydwoje zamieszkali w Chropaczowie.
  świadkami byli:
  3. Wächter(*) Franz Dragon, znany osobiście urzędnikowi, 58 lat zamieszkały w
  Chropaczowie
  4. górnik Aleksander Kulka, którego tożsamość potwierdził znany osobiście urządnikowi
  Wächter(*) Franz Dragon tu mieszkający, 46 lat z Chropaczowa.
  Urzędnik Stanu Cywilnego skierował do narzeczonych w obecności świadków każdemu z
  osobna i po kolei następujące pytanie: czy oświadczają, że chcą zawrzeć związek małżeński.
  Narzeczeni odpowiedzieli twierdząco, po czym nastąpiło stwierdzenie urzędnika, iż ogłasza
  ich jako prawomocnie zaślubionych małżonków.
  Przeczytano na głos, uznano i z powodu niepiśmiennictwa świadka Franz Dragon zaopatrzono własnoręcznymi znakami graficznymi.
  – Pozostali uczestnicy podpisali własnoręcznie. –

  * strażnik albo dozorca albo pracownik zajmujący się utrzymaniem w ruchu, naprawą lub też konserwacją maszyn i urządzeń jak również różnych objektów produkcyjnych

  w odpowiedzi na: Tłumaczenie z niemieckiego #18124
  Jan Proski
  Użytkownik

  Proszę źle nie myśleć, ale lepiej jest jak się widzi całą stronę. Tu nie powinno się „sknerzyć”.

  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie z Niemieckiego #18097
  Jan Proski
  Użytkownik

  totenschein-akt-zgonu-szultz-.jpg

  Totenschein
  Johann Schulz, Häusler, katholisch,
  ist im Jahre 1831
  Eintausendachthundertdreiunddreißig
  am 28. achtundzwanzigsten Mai
  im Alter von 68 Jahren an den Folgen der Engbrüstigkeit
  gestorben und am 30. Mai 1831
  auf dem hiesigen Kirchhofe
  begraben worden.
  Dies bescheinigt auf Grund des hiesigen pfarramtlichen
  Totenbuches (Jahrg. 1831 Nr. 36)
  Groß Neukirch, den 13.ten Juni 1941
  Das katholische Pfarramt
  (-) Biskun (?)

  Akt zgonu (właściwie odpis, wyciąg)
  Johann Schulz, chałupnik, katolickiego wyznania, zmarł 28.05.1831 w wieku 68 lat wskutek niewydolności płuc i został pochowany na tutejszym cmentarzu dnia 30.05.1831.
  Powyższe zaświadcza się, na podstawie księgi zmarłych (rocznik 1831 Nr. 36) tutejszej kancelarii parafialnej.
  Polska Cerekiew, dnia 13.06.1941
  Katolicka Kancelaria Parafialna
  (-) Biskun (?)

  totenschein-akt-zgonu-szultz-franciszka-.jpg

  Totenschein
  Franziska Schulz, Witwe, katolisch aus
  Poln. Neukirch ist im Jahre 1847
  Eintausendachthundertsiebenundvierzig
  am 15. August fünfzehnten
  im Alter von 70 Jahren an Altersschwäche und Schlag
  gestorben und am 18. August 1847
  auf dem hiesigen Kirchhofe
  begraben worden.
  Dies bescheinigt auf Grund des hiesigen pfarramtlichen Totenbuches (Jahrg. 1847 Nr.61)
  Groß Neukirch, den 13.ten Juni 1941
  Das katholische Pfarramt
  (-) Biskun (?)

  Akt zgonu (właściwie odpis, wyciąg)
  Franziska Schulz, wdowa, katolickiego wyznania z Polskiej Cerekwi, zmarła 15.08.1847 w wieku 70 lat na uwiąd starczy i wskutek udaru / porażenia i została pochowana na tutejszym cmentarzu dnia 18.08.1847.
  Powyższe zaświadcza się, na podstawie księgi zmarłych (rocznik 1847 Nr. 61) tutejszej kancelarii parafialnej.
  Polska Cerekiew, dnia 13.06.1941
  Katolicka Kancelaria Parafialna
  (-) Biskun (?)

  Jan Proski
  Użytkownik

  Den 31. August 1856
  Wurde getauft in der evangelischen Pfarrkirche
  zu Rosenberg ein Mädchen welches in der heiligen
  Taufe die Namen Josepha Susanna erhielt.Das
  selbe wurde geboren den 25.August 1856 …
  den fünf und zwanzigsten August des Jahres Ein
  Tausend acht hundert und Sechs und Fünfzig.
  Vater: Robert Storek Stellenpächter in Lomnitz.
  Mutter: Susanna geboren Baasan.
  Pathen: Carl Baasan Schuhmacher in Rosenberg
  Fritz Schneider Müller in Lomnitz
  Rosalie Jeziorowski Maurersfrau in Lomnitz
  Josepha Baasan Vogtsfrau aus Schönwald.

  31.08.1856
  W ewangelickim kościele parafialnym w Oleśnie ochrzczono urodzoną 25.08.1856 dziewczynkę, której nadano imiona Josepha Susanna.
  Ojciec: Robert Storek dzierżawca gruntu/parceli/działki (to może być chałupnik, zagrodnik albo kmieć) z Łomnicy (Olesno)
  Matka: Susanna z d. Baasan
  Chrzestni / świadkowie: Carl Baasan szewc z Olesna
  Fritz Schneider młynarz z Łomnicy (Olesno)
  Rosalie Jeziorowski żona murarza z Łomnicy (Olesno)
  Josepha Baasan żona sołtysa z Świercze (Olesno)

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 years, 10 months temu przez Jan Proski.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 years, 10 months temu przez Jan Proski. Powód: Poprawiono rok urodzenia. Sorry!
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 years, 5 months temu przez Jan Proski.
  w odpowiedzi na: Tajemnicza pieczątka na Akcie małżeństwa #18081
  Jan Proski
  Użytkownik

  1.Ehe geschl. 3.5.41. Dessau
  Tochter Elisabeth W.(?)
  St.A. Dessau Nr. 315/41 (?)

  Pierwsze małżeństwo zawarto 3.5.41. Dessau
  Córka Elisabeth W.(?)
  USC Dessau Nr. 315/41 (?)

  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego #18072
  Jan Proski
  Użytkownik

  1897-200-c-opielka-ignacy.jpg

  Nr. 200
  Szarlej, 17.12.1897
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawiła się dzisiaj żona górnika, o znanej tożsamości, Józefa Opielka z d. Opielka, zamieszkała w Szarleju powiat Bytom, i oznajmiła, iż Ignatz Opielka wyznania katolickiego zamieszkały w Szarleju, w wieku 5 miesięcy, urodzony w Szarleju, syn zgłaszającej i jej męża górnika Józefa Opielki zmarł w Szarleju w mieszkaniu jej męża dnia 16.12.1897 o godz. 11:00 przed południem. Przeczytano na głos, uznano i podpisano(-) Josefa Opielka. Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 17.12.1897

  1901-131-c-opielka-michal

  Nr. 131
  Szarlej, 16.08.1901
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawiła się dzisiaj, o znanej tożsamości, Józefa Opielka z d. Opielka, zamieszkała w Szarleju powiat Bytom, i oznajmiła, iż Michael Opielka wyznania katolickiego zamieszkały w Szarleju, w wieku 1 roku, urodzony w Szarleju, syn zgłaszającej i jej męża górnika Józefa Opielki zmarł w Szarleju w mieszkaniu jej męża dnia 16.08.1901 o godz. 1:00 w nocy. Przeczytano na głos, uznano i podpisano(-) Josefa Opielka z d. Opielka. Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 16.08.1901

  1900-165-a-maleska-antoni.jpg

  Nr. 165
  Szarlej, 13.06.1900
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawił się dzisiaj, o znanej tożsamości, pracownik dołowy (śleper) Peter Maleska zamieszkały w Piekarach powiat Bytom, wyznania katolickiego i oznajmił, iż jego żona Agnes Maleska z d. Misch, wyznania katolickiego, zamieszkała u niego w Piekarach , w jego mieszkaniu, dnia 12.06.1900 o godz. 4:00 nad ranem urodziła chłopczyka, któremu nadano imiona Anton, Alois. Przeczytano na głos, uznano i podpisano(-) Peter Maleska. Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego w zastępstwie (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 13.06.1900

Przeglądajasz 15 wpisów - od 271 do 285 (z 304)