Jan Proski

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 361)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: Rozszyfrowanie tekstu #30289
  Jan Proski
  Użytkownik

  die unverehelichte Franziska Moik[?] Dienstmädchen

  w odpowiedzi na: AZ Agnes Machura, j. niemiecki #30270
  Jan Proski
  Użytkownik

  … zmarła Agnes Machura, wdowa po zagrodniku Melchiorze Machura …

  w odpowiedzi na: AZ nr 66 z 1845 roku, j. niemiecki #30265
  Jan Proski
  Użytkownik

  Den 15-ten Mai, den Fünfzehnten, Georgenberg
  Wurde der Bürger Andreas Nowak beerdigt, starb den 12-ten hujus [dieses Monats], 65 Jahre.
  Wassersucht. Die Ehefrau Marianna geborene Jajonek. Kinder: Anton majorenn.

  15 maja, Miasteczko Śląskie
  pogrzebano mieszczanina Andrzeja Nowaka, który zmarł 12. bm. w wieku 65 lat.
  Obrzęk / puchlina. Żona Marianna z domu Jajonek. Dzieci: Antoni pełnoletni / dorosły.

  w odpowiedzi na: Niestatek #30262
  Jan Proski
  Użytkownik

  johann-niestatek-gest.-1866-30-landzmiers-s.v.-……………jpg
  Landsmiers, den 15-ten dm.[dieses Monats] begr. den unverheiratheten Tagelöhner Johann Niestatek starb den 12-ten dm. Nachts um 12 Uhr am Fieber alt 30 Jahr. Erben eine Schwester Elisabeth verehl. Auszüglerin Franz Baron zu Ciszek.
  ————
  johann-niestatek-………1862-cziszek.jpg (Ihre Anfrage v. 23 maja 2022 o 14:44)
  Cziszek, den 11-ten November getr. den Junggesellen Johann, Sohn des verstorbenen Häuslers Florian Niestatek aus Landsmiers, 26 Jahre alt, mit der Jungfer Johanna, Tochter des Häuslers Mathias Syrziska[?] aus Cziszek, 24 J. alt.
  Zeugen: Häusler Thomas Smuda aus Cziszek u. der Häusler Johann Oles aus Landsmiers.

  w odpowiedzi na: Niestatek #30238
  Jan Proski
  Użytkownik

  Landsmiers, den 29-ten
  Wurde getraut der Bernhard Siegmundczik alt 25 J. ehl.[ehelicher] Sohn des Häusler Franz Siegmundczik mit der Antonie Tochter des verstorbenen Häuslers Florian Niestatek alt 23 J. beide aus Landsmiers.
  Zeugen: der Kretschmer Johann Pospiech und Häusler Franz Jurzitza beide aus Landsmiers.

  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie aktu zgonu z niemieckiego #30237
  Jan Proski
  Użytkownik

  Starb aus Brzezinka den sechs und zwanzigsten dieses Adalbert Lassok Gärtner und wurde den acht und zwanzigsten dieses be. [begraben]
  —————-
  26. bm. zmarł Adalbert Lassok zagrodnik i został pochowany 28. bm..

  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie aktu zgonu z niemieckiego #30229
  Jan Proski
  Użytkownik

  28. zmarł Franz z Brzezinki, syn komornika / lokatora Antoniego Lasoka, którego pochowano 30..
  ——-
  Osoby zgłaszającej w księgach kościelnych zasadniczo nie podawano.

  w odpowiedzi na: Prosba o rozszyfrowanie #30221
  Jan Proski
  Użytkownik

  dopisek-1.jpg
  hat am 8 Oktober 22 – Orzegow geheiratet
  hat am 24.2.1943 in Ruda den Austritt aus der kath. Kirche erklärt.

  dopisek-2.jpg
  hat am 28.3.1942 vor dem Amtsgericht zu Ruda den Austritt aus der Kirche erklärt.

  w odpowiedzi na: Stogniew #30202
  Jan Proski
  Użytkownik

  josefa-stogniew-geb……..gest-1893-frau-von-………tochter-v……jpg

  Wiegschütz am 16 Juni 1893
  Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, die ledige Einliegerin Martha Stogniew, wohnhaft zu Reinschdorf und zeigte an, daß die Auszüglerwittwe Josefa Stogniew, ihre Mutter, achtzig Jahre alt, katholischer Religion, wohnhaft zu Reinschdorf, geboren zu Reinschdorf, verheirathet gewesen mit dem in Reinschdorf verstorbenen Häusler Anton Stogniew, Tochter der zu Reinschdorf verstorbenen Häusler Paul und Marianna geborene Kapusczok[?] – Stoppa’schen Eheleute, zu Reinschdorf am fünfzehnten Juni des Jahres tausend acht hundert neunzig und drei, nachmittags um zehn ein halb Uhr verstorben sei.

  Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben
  (-) Martha Stogniew

  w odpowiedzi na: Niestatek #30199
  Jan Proski
  Użytkownik

  elisabeth-niestatek-1853-landzmiers.jpg

  Mai 1853
  Landsmiers, den 1. Mai
  Getraut den Einlieger und Wittwer Franz Baron, alt 60 Jahr, mit der Elisabeth, die jüngste Tochter des verstorbenen Häuslers George Niestatek, alt 45 Jahr.
  Zeugen: …
  —————–
  Und bitte ohne Belobigung. Danke!

  w odpowiedzi na: Prośba o przetłumaczenie aktu zgonu Thomasa Dudek #30196
  Jan Proski
  Użytkownik

  Skompletowanie / rozwinięcie wpisu z 4 lutego 2022 o 10:13

  thomas-dudek-akt-zgonu-scaled.jpg

  Tworog, am 10-ten Februar 1907.
  Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, die Antonia Dudek geboren Ziaja, wohnhaft in Potempa im Gemeindebezirk, und zeigte an, daß ihr Ehemann, der Häusler und Nagelschmidt Thomas Dudek, 62 lata, katolischer Religion, wohnhaft zu Potempa im Gemeindebezirk, geboren zu Potempa,
  Sohn des Einliegers und Almosenempfängers Vinzent zu Potempa und dessen zu Potempa verstorbenen und zuletzt dortselbst wohnhaft gewesenen Ehefrau Johanna geborenen Borek,
  zu Potempa, in seiner Wohnung, am neunten Februar des Jahres tausend neunhundert und sieben nachmittags um zehn Uhr verstorben sei.
  Vorgelesen, genehmigt und wegen Schreibensunkunde der Anzeigenden mit deren Handzeichen versehen XXX.
  Der Standesbeamte …

  Notiz links:
  Geboren 1844 Tag und Monat unbekannt.
  Wunden in den Füßen.
  Test. [Testament] nicht gemacht, nichts verblieben.
  2 min. [minore] Kinder verblieben.
  Durch 38 Jahre verheiratet gew. [gewesen].
  Nicht bestraft.
  ————————–
  Tworóg, 10.02.1907
  Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawiła się dzisiaj, o znanej osobowości, Antonia Dudek z domu Ziaja, zamieszkała w gminie Potępa i zgłosiła, że jej mąż, chałupnik i gwoździarz Thomas Dudek, 62 lata, katolickiego wyznania, urodzony i zamieszkały w gminie Potępa,
  syn komornika / lokatora i odbiorcy jałmużny Vinzenta z Potępy i jego ostatnio zamieszkałej w Potępie i tam też zmarłej żony Johanna z domu Borek,
  zmarł w Potępie w swoim mieszkaniu dnia 09.02.1907 o godz 10:00 wieczorem.
  Przeczytano na głos, uznano i z powodu niepiśmiennictwa zgłaszającej zaopatrzono jej własnoręcznymi znakami graficznymi XXX.
  Urzędnik USC …

  Dopisek z lewej strony:
  Urodzony 1844, dzień i miesiąc nieznane.
  Rany na stopach.
  Testamentu nie sporządzono, nic nie pozostawił.
  Dwoje niepełnoletnich dzieci.
  38 lat w związku małżeńskim.
  Niekarany.

  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie aktu zgonu z niemieckiego #30193
  Jan Proski
  Użytkownik

  Syn gospodarza Klemensa Lasoka i jego małżonki Franciszki z domu Dera zamieszkały w Brzenskowitz

  Ackerwirth – gospodarz, kmieć
  To nie jest nowy status społeczny, lecz tylko jedna z form określająca, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, rolnika. Po prostu synonim, którego użył dokonujący wpisu.

  Statusu społecznego Franciszki nie podano. A co miałoby tam pisać, żona bambra? 🙂

  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie aktu zgonu z niemieckiego #30189
  Jan Proski
  Użytkownik

  Tak, tam pisze Ackerbesitzer – dosłownie: posiadacz gruntu uprawnego / rolnego. Tu dokonałem „skrótu” myślowego, sorry.
  Besitzer – posiadacz
  Eigentümer – właściciel
  Stan prawny mogą wyjaśnić tylko księgi gruntowe.
  To nie zmienia jednak faktu, że był kmieciem.

  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie aktu zgonu z niemieckiego #30187
  Jan Proski
  Użytkownik

  1870, 1872
  Bauer, Ackerbauer – kmieć

  w odpowiedzi na: Prośba o tłumaczenie aktu zgonu z niemieckiego #30185
  Jan Proski
  Użytkownik

  1874.jpg
  Vater Stellenbesitzer Clemens Lassok Brzenskowitz
  Ojciec właściciel działki / parceli Clemens Lassok Brzenskowitz

Przeglądajasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 361)