To_Jo

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 59)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: Proszę o przetłumaczenie #19439
  To_Jo
  Użytkownik

  Hohenlohehütte, dnia 5 stycznia 1901

  Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś
  znana nam

  Martha Wittek z domu Gorzawski, zamieszkała w Bitkow,

  i zgłosiła, że Johann Wittek, wiek 1 rok 6 miesięcy i 10 dni,
  wyznania katolickiego, zamieszkały w Bitkow, urodzony w Bitkow,

  syn zgłaszającej i jej męża, fornala / stajennego (Pferdeknecht) Franza Wittek,

  zmarł w Bitkow dnia 4, stycznia 1901 o godzinie 7:30 po południu.

  Przeczytano, potwierdzono i z powodu niepismienności
  przez zgłaszającą jej odręcznymi znakami opatrzone
  XXX

  Urzędnik stanu cywilnego

  ________________
  pzdr. Stefan

  w odpowiedzi na: Prosze o przetłumaczenie aktu zgonu z niemieckiego #19434
  To_Jo
  Użytkownik

  Hohenlohehütte 14. lipca 1903

  Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś
  znana nam

  wdowa Martha Wittek z domu Gorzawski
  zamieszkała w Bittkow
  i zgłosiła, że

  Josef Wittek
  wiek 4 miesiące, 11 dni
  wyznania katolickiego
  zamieszkały w Bittkow
  urodzony w Bittkow
  syn niezamężnej robotnicy kopalni (Grubenarbeiterin) Franziska Wittek

  zmarł w Bittkow dnia 13. lipca 1903 o godzinie 7:00 po południu

  Zgłaszająca była przy zgonie jej wnuka obecna.

  Przeczytano, potwiedzono i z powodu niepiśmienności
  przez zgłaszajacą opatrzone odręcznymi znakami XXX

  Urzędnik stanu cywilnego

  ________
  pzdr. Stefan

  w odpowiedzi na: Braki w skorowidzach w USC Wełnowiec ? #19419
  To_Jo
  Użytkownik

  Jezeli ktoś zmarł w szpitalu, to zgłoszano to do miejscowego USC, a nie
  do USC miejsca zamieszkania. Jeżeli tak było w przypadku Franza Wittka, to trzeba
  może przeszukac księgi z okolicznych miejscowości, w których były szpitale.

  Stefan

  w odpowiedzi na: Prosze o przetłumaczenie aktu zgonu z niemieckiego #19418
  To_Jo
  Użytkownik

  Nr 45
  Hohenlohehütte, dnia 18. czerwca 1895

  Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
  znany nam

  robotnik huty cynku (Zinkhüttenarbeiter) Franz Wittek
  zamieszkały w Bittkow,
  i zgłosił, że

  Franz Wittek
  wiek 1 rok 5 miesięcy, wyznania katolickiego,
  zamieszkały w Bittkow,
  urodzony w Bittkow,
  syn zgłaszającego i jego małżonki Marthy z domu Gorzawski,

  zmarł w Bittkow dnia 17 czerwca 1895
  po południu o godzinie 6:30

  Przeczytano, potwierdzono i podpisano
  Franz Wittek

  Urzędnik stanu cywilnego

  _________
  pzdr. Stefan

  w odpowiedzi na: Prosze o przetłumaczenie aktu małżeństwa z niemieckiego #19407
  To_Jo
  Użytkownik

  W tekscie i tłumaczeniu aktu ślubu nr 7 poprawiono dwa błędy.

  Pzdr. Stefan

  w odpowiedzi na: Braki w skorowidzach w USC Wełnowiec ? #19406
  To_Jo
  Użytkownik

  Sorry, ale był bład w odczytaniu tekstu aktu ślubu z 1918 roku i stąd też błędne było
  tłumaczenie. Ojciec pana młodego już nie żył, matka mieszkała w Bytkowie.

  Poprawki już naniosłem w tekście

  pzdr. Stefan

  w odpowiedzi na: Tłumaczenie z jezyka niemieckiego #19403
  To_Jo
  Użytkownik

  Nr 624

  Poznań (Posen), dnia 7. kwietnia 1890

  Nadzorcy (Inspektor) miejscowego szpitala miejskiego
  dostarczono pisemny meldunek z dnia wczorajszego,
  o tym, że robotnik (Arbeiter) Matthias Pawlicki, wiek 69 lat,
  wyznania katolickiego, zamieszkały w Poznaniu,
  Neuestrasse 10 (ul. Nowa), urodzony w Dubinie (Dubin),
  powiat Krobia (Kröben), żonaty z Agnes z domu Minta,
  syn zmarłych młynarzy (Müller), małżeństwa Albert Pawlicki
  i Franziska z domu Popracka (?),
  zmarł w wyżej wymienionym zakładzie dnia 5. kwietnia 1890 roku
  o godzinie 12:30 po południu.

  Formularz obok został skreślony.

  Urzędnik stanu cywilnego
  ….

  Udar mózgu (Schlagfluß)

  =======================================================================

  Nr 6.

  Poznań (Posen), dnia 7. stycznia 1895

  Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś w celu
  zawarcai związku małżeńskiego:

  1. czeladnik kołodziej (Stellmachergeselle) Josef Pawlicki, o tożsamości potwiedzonej
  na podstawie dokumentów złożonych w rozmowie przdślubnej, wyznania katolickiego,
  urodzony 15. marca 1865 w Baszkowie (Baschkow), powiat Krotszyn (Krotoschin),
  zamieszkały w Poznaniu (Posen), Schützenstraße 11,
  syn zamrłego robotnika (Arbeiter) Mathiasa Pawlicki, ostatnio zamieszkałego
  w Poznaniu, i jego małżonki Agnes z domu Minta zamieszkałej w Poznaniu,

  2. niezamężna służąca (Dienstmädchen) Agnes Paluszkiewicz, o tożsamości
  potwiedzonej na podstawie dokumentów przedłożonych w rozmowie przedślubnej,
  wyznania katolickiego, urodzona 17. stycznia 1879 w Baszkowie (Baschkow),
  powiat Krotoszyn, zamieszkala w Poznaniu, Schützenstraße 21,
  córka małżeństwa przedsiębiorców budowlanych (Bauunternehmer) Valentina
  Paluszkiewicz i Marianny z domu Kędziora, zamieszkałych w Baszkowie (Baschkow),
  powiat Krotoszyn.

  Jako świadkowie zostalo obrani i stawili się:

  3. mistrz szewski (Schuhmachermeister) Stanislaus Skarzyński, o tożsamości potwierdzonej
  na podstawie policyjnej karty meldunkowej, wiel 36 lat, zamieszkały w Poznaniu,
  Schützenstraße 13,

  4. malarz (Maler) Valentin Wabinski, o tożsamości potwiedzonej na podstawie policyjnej
  karty meldunkowej, wiek 43 lata, zamieszkały w Poznaniu, Schützenstraße 11,

  W obecności świadków urzędnik stanu cywilnego zwrócił się kolejno do
  obojga narzeczonych z pytaniem:
  czy oświadczają, że chcą zawrzeć ze sobą związek małżeński.
  Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, na co urzędnik stanu cywilnego
  orzekł, że na mocy ustawy ogłasza ich odtąd prawnie związanymi małżonkami.

  Przeczytano, potwiedzono i podpisano
  Josef Pawlicki
  Agnes Pawlicki z domu Paluszkiewicz
  Stanislaus Skarzyński
  Walentrn Wabinski

  Urzędnik stanu cywilnego

  ________
  pzdr. Stefan

  w odpowiedzi na: Prosze o przetłumaczenie aktu małżeństwa z niemieckiego #19401
  To_Jo
  Użytkownik

  Nr. 16
  Wyry (Wyrow), dnia 3. sierpnia 1913

  Przed niżej podpisanym uryzednikiem stanu cywilnego stawili się w celu zawarcia
  związku małżeńskiego:

  1. Paul Wittek, stanu wolnego, o tożsamości potwierdzonej na podstawie
  rozmowy przedślubnej (Aufgebotsverhandlung), wyznania katolickiego,
  urodzony 29. czerwca 1889 w Bytkowie (Bittkow), powiat Katowice,
  zamieszkały w Gostyniu (Gostin), powiat Pszczyna (Pless),
  syn zmarłego w Bytkowie górnika (Bergmann) Franza Wittek i jego
  małżonki Marthy z domu Gorzawki zamieszkałej w Bytkowie

  2. niezamężna Gertrud Kunigunde Geisler, bez zawodu, o tożsamości
  potwierdzonej na podstwiae rozmowy przedślubnej, wyznania katolickiego,
  urodzona 26. października 1896 w Lipinach (Lipine), powiat Bytom (Beuthen Oberschlesien)
  zamieszkały w Gostyniu (Gostin), powiat Pszczyna,
  córka hutnika (Hüttenarbeiter), obecnie rębacza (Häuer) Bernharda Geisler
  i jego małżonki Franziski Grzegozitza zamieszkałyc w Gostyniu(Gostin)

  Jako świadkowie zostali obrani i stawili się

  3. rębacz Johann Sochon, o potwierdzonej tożsamości, wiek 37 lat,
  zamieszkały w Gostyniu, powiat Pszczyna

  4. inwalida Johann Schmeiduch, o potwierdzonej tożsamości,
  wiek 51 lat, zamieszkały w Gostyniu, powiat Pszczyna.

  Urzędnik stanu cywilnego skierował kolejno
  obojga z narzeczonych pytanie:
  czy chcą ze sobą zawrzeć związek małżeński.
  Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco,
  na co urzędnik stwierdził, że mocą przepisów kodeksu cywilnego
  są odtąd prawnie związanymi małżonkami.

  Przeczytano, potwierdzono i podpisano
  Paul Wittek
  Getrud Kunigunde Wittek z domu
  Geisler, Johann Suchon,
  Johann Schmeiduch

  Urzędnik stanu cywilnego
  ….

  Za zgodność z rejestrem głównym
  Wyry, dnia 3. sierpnia 1913

  Urzędnik stanu cywilnego

  Syn Alfons, ur. 30 lipca 1919 w Gostyniu (USC Wyry Nr 89/1919)
  zmarł dnia 10 września 1943 w Pointe de Landemer, Dep. de la Manche, Francja,
  (USC Mikołów Nr 60 – 1944)

  w odpowiedzi na: Prosze o przetłumaczenie aktu małżeństwa z niemieckiego #19376
  To_Jo
  Użytkownik

  Nr. 7
  Wyrow, am zwanzigsten
  April tausend neunhundert und achtzehn

  Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zum Zweck der
  Eheschließung:

  1. Musketier Schuhmacher Raimund
  Wittek ledigen Standes
  der Persönlichkeit nach auf Grund der Augebots-
  Verhandlung anerkannt,
  katholischer Religion, geboren am einundzwanzisgten
  September des Jahres tausend achthundert
  neunzig und fünf zu Bittkow,
  Kreis Kattowitz, wohnhaft un Bittkow,
  Sohn des Zinkhüttenarbeiters Franz
  Wittek und dessen Ehefrau Martha
  geborene Gorzawski, vorher erster
  verstorben, letztens letztere wohnhaft
  in Bittkow,
  2. unverehelichte Katharina
  Dziubany, ohne Beruf,
  der Persönlichkeit nach bekannt,
  katholischer Religion, geboren am sechszehnten
  April des Jahres tausend achthundert
  neunzig und fünf zu Gostin, Kreis
  Plessm wohnhaft zu Gostin,
  Tochter des Häuslers Franz Dziubany
  und dessen Ehefrau Susanne
  geborene Kascha,
  wohnhaft zu Gostin.

  Als Zeugen wurden zugezogen und erschienen

  3. Häuer Paul Rzepka
  der Persönlichkeits nach bekannt,
  44 Jahre alt, wohnhaft in Gostin, Kreis Pless,

  4. der Häuer Joseph Dziubany,
  der Persönlichkeit nach bekannt,
  31 Jahre alt, wohnhaft in Mittel Lazisk
  Kreis Pless

  Der Standesbeamte richtete an die Verlobten einzeln und
  nacheinander die Frage:
  ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen.
  Die Verlobten bejahen diese Frage und der Standesbeamte
  sprach hierauf aus,
  daß sie kraft des Bürgerlichen Gesetzbuches nunmehr rech-
  mäßig verbundene Eheleute seien.

  Der Schuhmacher Raimund Wittek
  erklärt, daß er das von seiner nunmehrigen
  Ehefrau am 16. Mai 1917 zu Gostin ge-
  borene im diesseitigen Geburtsregister pro 1917
  unter No 50 beurkundete Kind Paul
  als das seinige anerkenne.

  Vorgelesenm genehmigt und unterschrieben
  Raimund Wittek,
  Katharina Wittek geborene Dziubany
  Paul Rzepka
  Joseph Dziubany

  Der Standesbeamte

  Die Übereinstimmung mit dem Hauptregister beglaubigt
  Wyrow, am 20. April 1918
  Der Standesbeamte

  ____________________________________________________
  Nr. 7
  Przed niżej podpisany urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś w celu
  zawarcia związku małżeńskiego

  1. muszkieter i szewc Raimund Wittek, stanu wolnego,
  o tożsamości uznanej w wyniku rozprawy prześlubnej,
  wyznania katolickiego, urodzony 21. września 1895
  w Bytkowie (Bittkow), powiat Katowice (Kattowitz),
  zamieszkały w Bytkowie,
  syn robotnika huty cynku Franza Wittek i jego małżonki
  Marthy z domu Gorzawski, pierwszy zmarły, druga zamieszkała
  w Bytkowie,

  2. niezamężna Katharina Dziubany,
  o znanej tożsamości, wyznania katolickiego,
  urodzona 16. kwietnia 1895 w Gostyniu (Gostin)
  powiat Pszczyna (Pless),
  córka chałupnika (Häusler) Franza Dziubany
  i jego małżonki Susanny z domu Kascha,
  zamieszkała w Gostyniu

  Jako świadkowie zostalo obrani i stawili się

  3. Rębacz ( Häuer) Paul Rzepka
  o znanej tożsamości, wiek 44 lata,
  zamieszkały w Gostyniu, Powiat Pszczyna

  4. Rębacz Josef Dziubany,
  o znanej tożsamości, wiek 31 lat,
  zamieszkały w Łaziskach

  Urzędnik stanu cywilnego skierował kolejno
  obojga z narzeczonych pytanie:
  czy chcą ze sobą zawrzeć związek małżeński.
  Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco,
  i urzędnik stwiedził, że mocą przepisów kodeksu cywilnego
  są odtąd prawnie związanymi małżonkami.

  Szewc Raimund Wittek oświadczył,
  że dziecko o imieniu Paul,
  urodzone przez jego obecną żonę
  dnia 16. maja 1917 r. w Gostyniu,
  i wpisane w tutejszym rejestrze urodzeń
  pod numerem 50 / 1917,
  uznaje on jako swoje.

  Przeczytano, potwierdzono i podpisano
  Raimund Wittek,
  Katharina Wittek z domu Dziubany
  Paul Rzepka
  Joseph Dziubany

  Urzędnik stanu cywilnego

  Za zgodność z rejestrem głównym
  Wyry, dnia 20.kwietnia 1918
  Urzędnik stanu cywilnego

  _____________
  pzdr. Stefan

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 months, 3 weeks temu przez To_Jo.
  w odpowiedzi na: Akt zgonu tłumaczenie #19375
  To_Jo
  Użytkownik

  Nr. 541
  Zawodzie, am 22. Oktober 1915

  Das Ersatz-Bataillon des Königlich Preußischen
  4. Niederschlesischen Infanterie Regiments
  Nr. 51 hat mitgeteilt
  daß der Wehrmann der 5 Kom-
  pagnie dieses Regiments, Maurer
  Karl Kostyra,
  38 Jahre alt, katholischer Religion,
  zuletzt wohnhaft in Zawodzie,
  geboren zu Friedersdorf Kreis Neustadt
  verheiratet mit Johanna geborene
  Nandzik,
  Sohn des verstorbenen Kostyra und
  seiner Ehefrau Marie geborene
  Sobeck, in Friedersdorf wohnhaft,

  in den Kämpfen um Souchez in Frankreich
  am dreiundzwanzigsten Juni
  des Jahres tausend neunhundert fünfzehn
  an den erhaltenen Verwundungen
  verstorben sei. Die genaue Zeit des Todes ist nicht
  festgestellt worden. Nach den angehaltenen Er-
  mittlungen wohnt die Ehefrau des Gefal-
  lenen in Zawodzie.
  Er war Sohn des Maurers Josef Kostyra
  verstorben und zuletzt in Friedersdorf wohnhaft.
  Vorstehend 22 Druckworte gestrichen
  und 1 Wort am Rande geschrieben.

  Der Standesbeamte
  In Vertretung
  ….
  _____________________________

  Nr 541
  Zawodzie, dnia 22 października 1915

  Rezerwowy Batalion Królewskiego Pruskiego
  4. Dolnośląskiego Pułku Piechoty
  Nr 51 poinformował,
  że żołnierz (szeregowy) z 5. kompanii
  tego pułku, murarz Karl Kostyra,
  wiek 38 lat, wyznania katolickiego,
  ostatnio zamieszkały w Zawodziu,
  urodzony w Biedrzychowicach (Friedersdorf)
  powiat Prudnik (Neustadt), żonaty z Johanną Nandzik,
  syn zmarłego Kostyry i jego małżonki z domu Sobeck,
  zamieszkałej w Biedrzychowicach (Friedersdorf),

  w walkach o Souchez we Francji
  dnia 23. czerwca 1915 roku
  zmarł wskutek odniesionych ran.
  Dokładny czas zgonu nie został
  stwierdzony. Według przeprowadzonego
  dochodzenia, małżonka poległego
  mieszka w Zawodziu.
  Był synem murarza Josefa Kostyra
  zmarłego i ostatnio zamieszkałego
  w Biedrzychowicach (Friedersdorf).

  Powyżej skreślono 22 drukowane wyrazy
  i dopisano wyraz na marginesie.

  Urzędnik stanu cywilnego
  W zastepstwie

  ________________
  pzdr. Stefan

  w odpowiedzi na: Prośba o dane z Ancestry.com #19355
  To_Jo
  Użytkownik

  W punkcie 2. pisze

  „die Arbeiterwitwe Marie Mar geborene Schnura”

  czyli

  „wdowa po robotniku Marie Mar z domu Schnura”

  Zresztą widać to już nazwisku (Mar), że Eva musiała już być wcześniej mężatką.

  Pzdr. Stefan

  w odpowiedzi na: Prośba o dane z Ancestry.com #19351
  To_Jo
  Użytkownik

  Aktu ślubu i zgonu Evy Sobel – Schnura nie ma w Ancestry. Jest tylko akt (drugiego) ślubu jej córki, gdzie Eva Schnura wraz z męzem podani są jako rodzice panny młodej.

  Ancestry niestety nie ma wszystkich dokumentów USC z Górnego Ślaska. Są tylko te, które
  jakimś cudem znalazły się w Archiwum Państwowym w Berlinie. Stamtąd pochodzą wszystkie kopie. Reszta pozostała w Polsce.

  Wg Szukaj w archiwach wspomniane dokumety znajdują się w AP Katowice, oddział Gliwice

  Archiwum w Gliwicach

  Pzdr. Stefan

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  w odpowiedzi na: Prośba o dane z Ancestry.com #19344
  To_Jo
  Użytkownik

  A wyszukiwarka znajduje takie dokumenty ? Bo ja jakoś nie mogę takiej osoby znaleźć.
  W Ancestry nie ma żadnych dokumentów z tej części Śląska, kótra po 1921 została przyłaczona do Polski. Jeżeli ta Eva Schnura tam właśnie mieszkała, to pozostaje w tym przypadku tylko szukanie w Archiwum w Katowicach.

  Pozd. Stefan

  w odpowiedzi na: Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu #19340
  To_Jo
  Użytkownik

  Karchów (Neusiedel), dnia 20 maja 1940

  Wycużnik (Auszügler) Josef Czisch, wdowiec, katolik,
  zamieszkały w Urabanowicach (Kreuzlinden),

  zmarł w jego mieszkaniu w Urbanowicach (Kreuzlinden)
  dnia 6. marca 1926 o godzinie 11:00.

  Zmarły urodził się 1 marca 1846 w Urbanowicach (Kreuzlinden).
  Ojciec: krawiec (Schneider) Johann Czisch, ostatnio zamieszkały w Urbanowicach (Kreuzlinden)
  Matka: Barbara Czisch, z domu Gorzolla, ostatnio zamieszkała w Urbanowicach (Kreuzlinden)

  Zmarły był żonaty z Marianną Czisch, z domu Bernais

  Zapisano na podstawie ustnego zgłoszenia rolniczki (Ladwirtsfrau) Albertine Wollny,
  z domu Czisch, w Urbanowicach (Kreuzlinden).
  „Za zgodą organu nadzorczego wpisano na nowo w miejsce nieważnego zapisu nr 19
  w rejestrze zgonów z roku 1926”. Zgłaszająca jest nam znana i o fakcie zgonu przekonała
  się osobiście.

  Przeczytano, potwierdzono i podpisano
  Czisch

  Za zgodność z oryginałem
  Karchów (Neusiedel), dnia 20.05.1940

  Urzędnik stanu cywilnego
  Herink

  Przyczyna śmierci: uwiąd starczy (Altersschwäche)
  Małżeństwo zmarłego zawarto w 1871 r. w Urbanowicach (Kreuzlinden)

  ___________
  pzdr. Stefan

  w odpowiedzi na: Prosze o przetłumaczenie aktu #19339
  To_Jo
  Użytkownik

  Karchów (Karchwitz), dnia 14 lutego 1884

  Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
  znany nam komoronik (Einlieger) Josef Cisch, zamieszkały w Urabanowicach (Urbanowitz)
  i zgłosił, że

  Johann Bernasch, komornik (Einlieger), teść zgłaszającego, wiek 68 lat,
  wyznania katolickiego, zamieszkały w Urbanowicach (Urbanowitz) u zgłaszającego,

  urodzony w Borzysławicach (Borislawitz), żonaty z Franziską z domu Reichel,

  syn chałupnika (Häusler) Gregora Bernasch i jego małżonki Theresia z domu Pelka,
  oboje dawno zmarli w Borzysławicach (Borislawitz)

  zmarł w Urbanowicach (Urbanowitz) dnia 13 lutego 1884 o godzinie 7:00 po południu.

  Przeczytano, potwierdzono i podpisano

  Urzędnik stanu cywilnego

  Za zgodność z rejestrem głównym
  Karchów (Karchwitz), dnia 14. lutego 1884

  Urzędnik stau cywilnego

  ____________________________________
  pzdr. Stefan

Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 59)